• دلار آمریکا (خرید): 20,100
  • دلار آمریکا (فروش): 20,500
  • دلار کانادا (خرید): 15,200
  • دلار کانادا (فروش): 15,500

جزئیات قصه پرتعلیق کسب وکار در کانادا: حدود یک سوم مشاغل خُرد بدون حمایت مالی بیشتر ورشکست خواهند شد

به گفته فدراسیون مشاغل مستقل کانادا (CFIB) نزدیک به یک سوم مشاغل کوچک بدون کمک مالی مازاد ظرف یک ماه تعطیل خواهند شد.

طبق مطالعه جدیدی که بر روی بیش از 11,000 تجارت خُرد، از بین بیش از 110,000 تجارت خرد و متوسط کانادایی، صورت گرفته، بیش از نیمی (55 درصد) از این مشاغل به صورت جزئی یا کامل تعطیل شده اند.

CFIB
از لحاظ فروش و درآمد، 60 درصد مشاغل مورد بررسی "افت قابل توجهی" در فروش داشته و درآمد بیش از یک سوم آنان نسبت به اوایل ژانویه، بیش از 75 درصد کاهش داشته است.

CFIB
CFIB
بنا بر اظهارات رئیس Dan Kelly ،CFIB بیش از نیمی از مشاغل کوچک شروع به اخراج کارمندان نموده و یک چهارم نیز تاکنون مجبور به اخراج کل نیروی کاری خود گشته اند. که به استدلال وی، یک حقوق یارانه ای به مراتب بزرگتر "تنها راه جلوگیری از بیكاری مازاد گسترده " خواهد بود.

پیشنهاد CFIB یك برنامه حفاظتی شغلی پیرامون COVID-19 بوده كه حقوقی یارانه ای به كارفرمایان ارائه می دهد، که حداقل 75 درصد حقوق کارفرمایان خصوصی یا مشاغل خُرد، یعنی حداکثر 5,000 دلار به ازای هر کارگر در ماه، را پوشش می دهد.

بر اساس این مطالعه "متوسط خسارات وارده بر مشاغل در حین شیوع کروناویروس از هفته گذشته تاکنون به 136,000 دلار رسیده و از هر سه تجارت یکی از آن ها تنها تا یک ماه دیگر قادر به ادامه فعالیت خود خواهد بود.

CFIB
سایر اقدامات پیشنهادی CFIB  عبارتند از ساده سازی و فراهم آوردن دسترسی فوری به اشتراك EI برای كارفرمایان، ارائه درآمدهای حمایتی به افراد خود اشتغال، ارائه تخفیف مالیاتی با تعویق مالیات بر فروش و بخشش پرداخت مالیات بر درآمد.

ترجمه نفیسه حسینی

ثبت دیدگاه

Captcha Image