• دلار آمریکا (خرید): 23,900
  • دلار آمریکا (فروش): 24,500
  • دلار کانادا (خرید): 18,400
  • دلار کانادا (فروش): 19,000

​محققان کانادایی از عدم تغییر ساعت برای استفاده از نور آفتاب حمایت میکنند

یک گروه از محققان کانادایی خواهان متوقف کردن تغییر ساعت هستند.

تحقیقات بنیادی در کرونوبیولوژی، مکانیسم ساعت طبیعی بدن و تعاملات آن با دیگر سیستم های فیزیولوژیک را بررسی میکند.

Lakin-Thomas یک متخصص پیشگام در بیولوژی سلولی و کرونوبیولوژی است و قویا از لغو کردن تغییر ساعت حمایت میکند.

محققان و دانشمندان معتقدند که "بازگشت زمان استاندارد طی سال برای سلامتی و حال ما بهتر است. اشاره آنها به تحقیقی است که نشان میدهد به هم ریختن ساعت داخلی میتواند امکان تصادف ماشین، حمله قلبی، سکته، افزایش وزن، اضطراب، و جراحت های محیط کار را بیشتر کند."

محققان معتقدند که بهتر است به جای تغییر زمان (Daylight Saving Time (DST به زمان استاندارد (Standard Time (ST بازگردیم.

محققان می گویند بعد از تغییر زمان، به خصوص جلو کشیدن ساعت در بهار، افزایش تصادف ماشین، حمله قلبی، سکته، و جراحت های محیط کار دیده می شود.

با این که همچنان گفته میشود که DST به علت وجود بیشتر نور در طول روز مفید است، اما این همچنان به این معناست که نور صبحگاهی کمتر میشود، نوری که برای تنظیم ساعت بیولوژیک بدن بسیار مهم است.

محققان نتیجه این کار را "جت لگ اجتماعی" میدانند، که به این معناست که ساعت بدن، با ساعت بیرونی تطبیق ندارد.

آنها معتقدند که دائم کردن ST باعث میشود که "زمان اجتماعی" به "زمان بدن" طبیعی ما نزدیک تر شود.

اوایل امسال در انتاریو لایحه ای معرفی شد تا تغییر ساعت در این استان دائمی شود. در بریتیش کلمبیا نیز نخست وزیر John Horgan قصد دارد که تغییر ساعت را تبدیل به قانون کند.

اما محققان معتقدند تغییر ساعت دائمی در آمریکا امتحان شده و نتیجه نداده است، زیرا بیدار شدن در تاریکی سخت است.

دانشمندان در سطح جهان از به کارگیری ساعت استاندارد حمایت میکنند.
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image