• دلار آمریکا (خرید): 23,900
  • دلار آمریکا (فروش): 24,500
  • دلار کانادا (خرید): 19,000
  • دلار کانادا (فروش): 19,850

تمامی کاندیداهای سه دسته مهاجرت اقتصادی برنامه نامزدی استانی پرینس ادوارد آیلند یک قدم نزدیکتر به دریافت اقامت دائم کانادا شده اند

در روز 20 فوریه این استان از 153 نامزد در سه دسته اکسپرس انتری، Labour Impact و Business Impact دعوت به عمل آورد.

از میان افراد دعوت شده، 143 کاندیدای اکسپرس انتری و لیبر ایمپکت برای دریافت نامزدی استانی اقدام خواهند کرد.

اکسپرس انتری پرینس ادوارد آیلند
بخش نامزدی استانی اکسپرس انتری پرینس ادوارد آیلند هم‌راستای برنامه اکسپرس انتری فدرال است. سیستم اکسپرس انتری پروفایل کاندیداهای متقاضی مهاجرت را در سه گروه اقتصادی مختلف بررسی می کند: گروه کارگران با مهارت فدرال، گروه تاجران با مهارت فدرال و گروه تجربه کانادایی.

کاندیداهای اکسپرس انتری بر اساس نمره سیستم نمره بندی جامع (CRS) رتبه بندی می شوند. نمرات بر اساس فاکتور هایی مانند تجربه کاری، تحصیلات، سن و میزان مهارت در زبان فرانسه یا انگلیسی، دو زبان رسمی کانادا مشخص میشود.

دریافت نامزدی استانی باعث افزوده شدن 600 امتیاز به امتیازات فرد میشود، در نتیجه آن دعوت شدن فرد برای دریافت اقامت دائم کانادا تضمین میشود.

افرادی که قصد کسب نامزدی استانی پرینس ادوارد آیلند را دارند بایستی یک فرم ابراز علاقه مندی (Expression of Intrest) در سیستم اکسپرس انتری استانی پرینس ادوارد آیلند پر کنند. امتیاز دهی در این دسته بر اساس نیازهای استان است.

دسته Labour Impact
کاندیداهای این دسته نیز در دوره 20 فوریه دعوت نامه دریافت کردند.

این دسته برای افرادی است که یک پیشنهاد شغلی معتبر، و حمایت از سمت کارفرمایشان در استان دارند. این دسته خود به سه زیر مجموعه Skilled Worker, Critical Worker, و International Graduate تقسیم میشود.

کاندیداها این دسته همچنین باید یک فرم ابراز علاقه مندی نیز پر کنند.

دسته Business Impact
10 دعوت نامه نیز برای کاندیداهای این دسته ارسال شد.

این دسته برای کارآفرینانی است که قصد دارند کسب و کاری را در پرینس ادوارد آیلند راه اندازی کنند.
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image