• دلار آمریکا (خرید): 15,300
  • دلار آمریکا (فروش): 15,500
  • دلار کانادا (خرید): 12,000
  • دلار کانادا (فروش): 12,175

​اطلاعات جدیدترین دوره آریما کبک منتشر شد

در آخرین دوره قرعه کشی، وزارت مهاجرت کبک 23 دعوت نامه برای کاندیداهایی که از طریق Quebec’s Regular Skilled Worker Program اقدام کرده اند، ارسال کرده است.

این دوره از طریق پرتال آریما در 16 ژانویه 2020 برگزار شد.

افرادی که در این دوره انتخاب شدند از بین 16,000 نفری بودند که به علت تغییرات قوانین مهاجرتی کبک در ژوئن 2019، که به نام لایحه 9 شناخته میشود، پرونده هایشان معلق شده بود.

در بیانیه ای که قبل تر توسط دولت کبک منتشر شده بود آمده است که دوره هایی با اولویت برخی کاندیداها تا 16 ژانویه 2020 برگزار شد، که به این معنی است که این احتمالا آخرین دوره ای است که برای افرادی که تحت تاثیر لایحه 9 قرار گرفتند برگزار می شود.

برای دعوت شدن، کاندیداها می بایست تا قبل از 17 دسامبر 2019 فرم ابراز علاقه مندیشان را پر میکردند. همچنین باید در آن زمان ساکن موقت کبک می بودند و یا مجوز تحصیل و یا کار در کبک می داشتند.

برای مهاجرت به کبک از طریق برنامه Regular Skilled Worker، کاندیداها بایستی ابتدا یک فرم ابراز علاقه مندی را از طریق برنامه آریما پر کنند. سپس کاندیداها بررسی شده و افرادی که توانایی های مورد نیاز بازار کبک را داشته باشند دعوت میشوند.

آریما (Arrima) چیست؟
آریما در سال 2018 برای مدیریت کاندیداهای برنامه Regular Skilled Worker معرفی شد. این برنامه قبلا بر اساس زمان آمدن بود، اما تبدیل به سیستمی الکترونیک برای دریافت درخواست ها شده است.

سیستم ابراز علاقه مندی کبک پروفایل کاندیداهایی را که برای Quebec Selection) Certificate Certificat de sélection du Québec, یا CSQ) اقدام میکنند مدیریت میکند.

کاندیداها فرم ابراز علاقه مندیشان را در آریما کامل میکنند و در میان کاندیداهای دیگر قرار می گیرند.

امتیاز بر اساس توانایی های فرد و یا نیازهای استان محاسبه میشود.

افرادی که دعوت نامه دریافت کنند می توانند از طریق دولت فدرال برای کسب اقامت دائم کانادا اقدام نمایند. 
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image