• دلار آمریکا (خرید): 15,300
  • دلار آمریکا (فروش): 15,500
  • دلار کانادا (خرید): 12,000
  • دلار کانادا (فروش): 12,175

دعوت از 3500 نفر برای اقامت دائم در جدیدترین دوره اکسپرس انتری

دولت کانادا در دوره جدید اکسپرس انتری که در 5 فوریه برگزار شد برای 3,500 کاندیدای اکسپرس انتری دعوت نامه ای برای اقدام برای دریافت اقامت دائم کانادا ارسال کرد. 

حداقل امتیاز لازم این دوره 472 بود، که یک امتیاز بیشتر از حداقل امتیاز لازم در دوره 22 ژانویه بود. 

سیستم اکسپرس انتری پروفایل کاندیداهای متقاضی مهاجرت را در سه گروه اقتصادی مختلف بررسی می کند: گروه کارگران با مهارت فدرال، گروه تاجران با مهارت فدرال و گروه تجربه کانادایی. 

کاندیداهای واجد شرایط وارد لیست های اکسپرس انتری می شوند و سپس بر اساس نمره سیستم نمره بندی جامع (CRS) رتبه بندی می شوند. نمرات بر اساس فاکتور هایی مانند تجربه کاری، تحصیلات، سن و میزان مهارت در زبان فرانسه یا انگلیسی، دو زبان رسمی کانادا مشخص میشود. 

داشتن پیشنهاد شغلی برای وارد شدن به سیستم اکسپرس انتری الزامی نیست. اما داشتن پیشنهاد شغلی باعث دریافت امتیاز اضافی میشود. 

کاندیداهایی که بالاترین نمرات را دریافت کنند یک دعوت نامه مهاجرت یا ITA دریافت میکنند. دوره های اکسپرس انتری معمولا با فاصله دو هفته یک بار برگزار میشوند و کاندیداهای متفاوتی از سه دسته مختلف اکسپرس انتری انتخاب میشوند. 

پروسه دریافت اقامت دائم برای افرادی که از طریق سیستم اکسپرس انتری انتخاب میشوند معمولا شش ماه است. 

با برگزاری دوره 5 فوریه تعداد دعوت نامه های ارسال شده امسال به 10,300 عدد رسید. 

مطابق برنامه ریزی ها قرار است امسال 85,800 نفر از طریق سه برنامه تخصصی اصلی مهاجرتی اقامت دائم کانادا را دریافت کنند. 


 
همچنین برنامه ریزی شده است که تعداد افرادی که از طریق برنامه نامزدی استانی پذیرفته میشوند در سال 2020 به 67,800 نفر و در سال 2021 به 71,300 نفر برسد. بخشی از این برنامه توسط سیستم اکسپرس انتری مدیریت میشود. 

 
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image