• دلار آمریکا (خرید): 14,200
  • دلار آمریکا (فروش): 14,500
  • دلار کانادا (خرید): 11,500
  • دلار کانادا (فروش): 11,700

مسافری پس از اعتباربخشی 20 دلاری به کارت Presto خود، 240 دلار جریمه شد

خانمی از اهالی تورنتو از اینکه پس از شارژ کارت Presto خود، این کارت درست عمل نکرده و او اکنون باید 240 دلار خسارت به افسر بازرسی بدهد، عصبانی است.

Samantha Chong-Luke به دلیل اینکه نتوانست ثابت کند هزینه سفر با Go Transit را پرداخته است جریمه شده و ادعا می کند افسر بازرسی قصد دستگیری او را داشته است.

روز یکشنبه اوایل ماه ژانویه بود که Samantha تصمیم گرفت برای تولد برادرزاده اش از Union Station در تورنتو به Oshawa برود. او پس از اینکه حساب کارت Presto خود را چک کرد متوجه تتمه منفی آن شد و از طریق دستگاه، کارت خود را 20 دلار شارژ کرد.

رسیدی که از دستگاه گرفت نشان میداد او 17 دلار در کارت خود دارد که برای رفت و برگشت به Oshawa زیاد هم بود.

اما هنگامی که Samantha سعی داشت هزینه سفر را با کارت خود بپردازد به دلیل نامعلومی اعتبار کارت کافی نبود.

او تصمیم گرفت به هرحال این مسیر را برود و هنگامی که به Oshawa رسید مشکل را برطرف کند.

با این حال، هنگامی که در قطار بود افسر بازرسی به سراغش آمد، Samantha تلاش کرد موضوع را توضیح دهد اما اوضاع خیلی سریع خراب شد و افسر او را 240 دلار جریمه کرد.

وقوع مشکل در مورد کارت های Presto بسیار نادر است، با این حال اگر پیش از سفر مشکلی در این مورد داشتید لازم است پیش از اینکه سوار قطار شوید مشکل را با مسئول خدمات به مشتریان در میان بگذارید.

Chong-Luke شکایت نامه ای تنظیم کرده است و Metrolinx گفته این موضوع تحت بازرسی قرار می گیرد. او مدعی است با توجه به اینکه سعی کرده هزینه سفر را بپردازد، جریمه 240 دلاری منصفانه نیست.

سیاست zero tolerance از بهار 2019 به اجرا درآمد. تا پیش از آن 3% از مسافران هزینه سفر خود را نمی پرداختند که برای سیستم 15 میلیون دلار درمی آمد. پس از اجرای این سیاست میزان افرادی که بدون پرداخت هزینه سفر می کردند به 2% رسید.
 
ترجمه الهه بیات
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image