• دلار آمریکا (خرید): 14,200
  • دلار آمریکا (فروش): 14,500
  • دلار کانادا (خرید): 11,500
  • دلار کانادا (فروش): 11,700

استارباکس بزرگترین تعهدات زیست محیطی خود را اعلام کرد

این قهوه فروشی بین المللی زنجیره ای طی برنامه ای قصد دارد طی چندين دهه تبدیل به کمپانی منبع مثبت شود، منبع مثبت به این معناست که بیش از آن که از کره زمین بگیرد به آن پس دهد. 

Kevin Johnson مدیر اجرایی استارباکس میگوید "هدف ما این است که منبع مثبت شویم –ذخیره کربن مان بیشتر از تولید آن باشد، زباله ها را منهدم کنیم، و بیش از آنچه مصرف میکنیم، آب آشامیدنی فراهم کنیم." 

استارباکس اهداف اصلی اش برای سال 2030 را اینگونه بیان کرد: 
1.    کاهش 50 درصدی کربن تولیدی در فعالیت های مستقیم و زنجیره تامین شان. 
2.    50 درصد آب مصرفی در جهت عملیات مستقیم و تولید قهوه دوباره مصرف خواهند شد. 
3.    کاهش 50 درصدی پسماند تولید شده در مغازه ها و در هنگام فرایند تولید، با کمک تغییر فرایند ها به سمت مدلی دایره وار.  

این کمپانی همچنین اعلام کرده که "در گزارش پیشرفت ها و اقدامات کوتاه و بلند مدتشان راجع به اهدافشان شفاف خواهند بود." 
 
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image