• دلار آمریکا (خرید): 14,200
  • دلار آمریکا (فروش): 14,500
  • دلار کانادا (خرید): 11,500
  • دلار کانادا (فروش): 11,700

​بانک مرکزی کانادا از افزایش امنیت شغلی در کسب و کارها می گوید

جدیدترین تحقیق بانک مرکزی کانادا نشان می دهد علی رغم تنش های تجاری جهانی، امنیت شغلی در کسب و کارها افزایش یافته است.

این تحقیق، که برپایه مصاحبه با مدیران ارشد حدود 100 شرکت است، می گوید که خارج از بخش تولید کننده انرژی، گزارش های شاخص بهبود آینده فروش بسیار فراوان است.

این گزارش می گوید تقاضای خارجی، به خصوص از ایالات متحده، سبب ادامه افزایش صادرات می شود و انتظار می رود با رشد اقتصاد ایالات متحده تنش های تجاری کاهش یابد.

همچنین کمبود نیروی کار یکی از مهمترین موانع برای افزایش غیرمنتظره در تقاضا می باشد.

در همین حین، تحقیق جدید بانک کانادا در مورد انتظارات مصرف کننده نشان می دهد کانادایی ها انتظار دارند در سال آینده دستمزدها حداقل 2% افزایش یابد، که زیر نرخ تورم است.

همچنین این تحقیقات نشان می دهد به علت  سیگنال های مختلط از بازار کار کانادا طی 12 ماه آینده استعفا از شغل به صورت داوطلبانه برای رسیدن به موقعیتی بهتر و همچنین احتمال از دست دادن شغل افزایش می یابد.
Lead photo by Sean Kilpatrick/The Canadian Press
ترجمه الهه بیات

ثبت دیدگاه

Captcha Image