• دلار آمریکا (خرید): 15,400
  • دلار آمریکا (فروش): 15,600
  • دلار کانادا (خرید): 12,250
  • دلار کانادا (فروش): 12,450

دعوت ساسکچوان از 308 کاندیدای اکسپرس انتری و مشاغل پرتقاضا در سال 2020

ساسکاچوان در جدیدترین دوره اکسپرس انتری که برگزار کرد از 308 متقاضی مهاجرت دعوت کرد تا برای نامزدی استانی اقدام نمایند.

این اولین دوره برنامه نامزدی مهاجرتی ساسکاچوان است که امسال برگزار میشود. دعوت نامه ها برای نامزدهای هر دو جریان اکسپرس انتری و مشاغل مورد نیاز ارسال شده است.

داشتن پیشنهاد شغلی برای دریافت دعوت نامه الزامی نبوده است. با این حال افراد می بایست فرم ابراز علاقه مندی را قبل تر پر کرده باشند. همچنین داشتن یک سال سابقه کار معتبر در شغلی مرتبط به رشته تحصیلی نیز اجباری بوده است.

هنگامی که افراد فرم ابراز علاقه مندی شان را پر کنند، سیستم استانی ساسکاچوان افراد را براساس عواملی مانند سن، سابقه کار تخصصی، تحصیلات، توانایی های زبانی، و ارتباطاتشان به ساسکاچوان رده بندی میکند. سپس امتیازی از 100 دریافت میکنند.

در دوره های زمانی مختلف، از کسانی که بیشترین امتیاز را دارند دعوت میشود تا از طریق دوره های عادی اقدام نمایند.

در هر دو دسته حداقل امتیاز مورد نظر 69 میباشد.

زیردسته اکسپرس انتری
در این دوره 142 دعوت نامه برای کاندیداهایی که در سیستم اکسپرس انتری ثبت نام کرده اند ارسال شده است.

زیردسته اکسپرس انتری ساسکاچوان، مرتبط به سیستم اکسپرس انتری فدرال است. اگر کاندیداهای اکسپرس انتری فدرال یک فرم ابراز علاقه مندی در سیستم ساسکاچوان را پر کنند، و امتیازی بالای 69 به دست بیاورند احتمال دارد که برای نامزدی استانی انتخاب شوند.

کاندیداهای اکسپرس انتری که نامزدی استانی دریافت میکنند 600 امتیاز بر امتیازاتشان افزوده میشود، در نتیجه دعوت شدنشان تضمین میشود.

زیردسته مشاغل مورد نیاز
زیردسته مشاغل مورد نیاز برای افرادی که متقاضی مهاجرت هستند اما در سیستم اکسپرس انتری فدرال پروفایل ندارند در دسترس میباشد.

در این دوره از 166 کاندیدای مشاغل مورد نیاز دعوت شد تا برای نامزدی استانی اقدام کنند، و مانند زیر دسته اکسپرس انتری داشتن حداقل امتیاز استانی 69 لازم بود.

سیستم مهاجرتی ساسکاچوان برای مشخص کردن مشاغل، از لیستی استفاده میکند که در آن مشاغلی که مورد نیاز نیستند ذکر شده اند.

در دوره 9  ژانویه برای کاندیداهایی با 82 نوع شغل مختلف دعوت نامه ارسال شده است.
 
 
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image