• دلار آمریکا (خرید): 20,300
  • دلار آمریکا (فروش): 20,800
  • دلار کانادا (خرید): 15,500
  • دلار کانادا (فروش): 15,900

نرخ مالیات بر دارایی تورنتو در سال 2020 چگونه خواهد بود

در حال حاضر زندگی در تورنتو چندان آسان نبوده، آن هم در حالی که قیمت اجناس، مالیات و نرخ اجاره در سال 2020 همچنان رو به افزایش بوده، به گونه ای که در سال جدید نرخ مالیات نسبت به سال گذشته 2 درصد افزایش داشته است، یعنی رشد 61 دلاری در میانگین مالیات صاحب خانه ها، که بنا بر افزایش 1.5 درصدی پیشین مالیات توسط شهردار John Tory، هم اکنون به طور متوسط 106 دلار به مالیات آنان افزوده خواهد شد.

John Tory سال گذشته افزایش مالیات تعیینی خود را امری ضروری خوانده و اظهار داشته است به دلیل "بار نامتناسب" تورنتو در ارائه خدمات مناسب به ساكنان GTA، این افزایش مالیات كار درستی بوده است. این در حالی است که رئیس خزانه داری، Gary Crawford نیز از این تصمیم  John Tory حمایت کرده است.درمجموع، مالیات در سال 2020، افزایشی 4.24 درصدی را مشاهده خواهد نمود، و پیش بینی گشته در سال جدید، این افزایش مالیاتی 63 میلیون دلار بر دارایی شهر بیفزاید.

مستاجرین این شهر نیز چندان پولی پس انداز نخواهند کرد، چرا که بر اساس تحلیل بازار مستقر در تورنتو در ماه اکتبر، هم اکنون ساکنین این شهر به لطف افزایش اخیر در نرخ اجاره، بایستی به طور متوسط 2,515 دلار در ماه بابت اجاره پرداخت نمایند.

 
ترجمه نفیسه حسینی

ثبت دیدگاه

Captcha Image