• دلار آمریکا (خرید): 23,900
  • دلار آمریکا (فروش): 24,500
  • دلار کانادا (خرید): 19,000
  • دلار کانادا (فروش): 19,850

برنامه تکفل والدین و پدر و مادر بزرگ ها برای سال 2020 به تعویق افتاد


دولت کانادا آغاز برنامه تکفل والدین و پدر و مادربزرگ ها را برای سال 2020 به عقب انداخته است؛ و تا اطلاع ثانوی درخواستنامه های جدید را نخواهد پذیرفت.

هیچ درخواست تکفل جدید و درخواست نامه مرتبط برای اقامت دائم توسط فرزندان یا نوه های افراد طبق برنامه Family Class تا زمانی که قوانین جدید مشخص شوند پذیرفته نخواهند شد.

مطابق بیانیه ای که در وب سایت وزارت مهاجرت، پناهجویی و شهروندی کانادا منتشر شده است، وقفه ای در این برنامه این امکان را خواهد داد که " تا زمانی برای ایجاد یک فرایند مدیریت جدید برای برنامه تکفل والدین و پدر و مادر بزرگ ها در سال 2020 ایجاد شود." این وزارت قصد دارد موضوعات مرتبط به این برنامه را حل کند و نهایتا تا اول آوریل 2020، این برنامه را مجددا آغاز کند.

 
 
 
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image