• دلار آمریکا (خرید): 15,400
  • دلار آمریکا (فروش): 15,600
  • دلار کانادا (خرید): 12,250
  • دلار کانادا (فروش): 12,450

مهاجرت میتواند کمک کند که کانادا در سال جاری در رشد اقتصادی از آمریکا پیشی بگیرد

اقتصاددانان پیش بینی میکنند که در میان اعضای گروه هفت، امسال آمریکا و کانادا برای قرار گرفتن در صدر جدول رشد اقتصادی با یکدیگر رقابت کنند، با این حال جدیدترین داده ها راجع به جمعیت نشان میدهد که نیروهای گسترش دهنده جمعیت این دو کشور متفاوت از یکدیگر است. 
 
دایره سرشماری (آمریکا) در 30 دسامبر در گزارشی اعلام کرد که نرخ خالص مهاجرت به آمریکا برای سومین سال متوالی در سال 2019 کاهش یافته است و به رقم 595,000 نفر رسیده است. همراه با کاهش نرخ تولد، رشد جمعیت سالانه نیز به ضعیف ترین حالتش طی یک قرن اخیر رسیده است. 

با این که مساحت کانادا فقط یک دهم آمریکا است، سال گذشته کانادا 437000 هزار نفر را از خارج کشور پذیرفت، این کار باعث شد که حتی با وجود کاهش نرخ تولد، کانادا سریع ترین افزایش جمعیت طی 30 سال اخیر را تجربه کند. 
 
داده ها نشان میدهد که دو کشور از روش های مختلفی برای مقابله با روند پیری جهانی استفاده میکنند. در حالی که کانادا برای رشد رو به مهاجرت آورده است، اما آمریکا بهتر عمل کرده و از سیاست های مختلفی برای افزایش بهره وری نیروهای کارش استفاده کرده است.   
 

 
بلومبرگ از تعدادی اقتصاددان پرسیده است که پیش بین بینی هایشان راجع به آینده اقتصادی کشورهای عضو گروه هفت در سال 2020 را اعلام کنند. رشد آمریکا 1.8 درصد و کانادا نیز 1.6 درصد پیش بینی شده است. هر دوی این اعداد از اعداد پیش بینی شده برای سایر کشورهای عضو این گروه بیشتر میباشد. 
 
کشورهای G7     تخمین تولید ناخالص داخلی (GDP) 
آمریکا               1.8% 
کانادا                1.6% 
فرانسه             1.2% 
بریتانیا             1% 
آلمان               0.6% 
ایتالیا               0.5% 
ژاپن                0.3% 
  
ترقی ناشی از مهاجرت اما باعث شده که یک بانک پیشرفت کانادا را بیشتر از آمریکا پیش بینی کند. 
 
Doug Porter اقتصاددان ارشد Bank of Montreal میگوید به لطف افزایش جمعیت سالانه یک و نیم درصدی، کانادا به راحتی میتواند از آمریکا پیشی بگیرد. 

نقطه ای روشن 
افزایش جمعیت کانادا که یکی از نیروهای محرکه اصلی آن مهاجرت است تبدیل به یکی از معدود نقاط روشن اقتصاد شده است، افزایش جمعیت باعث پشتیبانی از نیروی کار و بازار مسکن میشود. با در نظر داشتن این که بهره وری نیروها برای سالیان متمادی ضعیف مانده است، اگر به خاطر رشد جمعیت نبود، رشد اقتصادی کشور همچنان آرام میماند. در حالی که بهره وری نیروهای آمریکایی طی سال گذشته 1.5 درصد افزایش یافته است، بهره وری نیروهای کانادایی تنها 0.6 درصد افزایش یافته است. 
 
از سال 2015- تعداد تازه واردان به کانادا دو برابر شده است. برخلاف آمریکا که نرخ خالص مهاجرت تقریبا به نصف رسیده است. سال گذشته جمعیت آمریکا 0.5 بیشتر شد، سرعتی یک سوم سرعت کانادا. 

مطابق اعلام دایره سرشماری آمریکا علت کاهش مهاجران در آمریکا، کم شدن مهاجرانی که به کشور وارد میشوند، افزایش مهاجرانی که از کشور خارج میشوند، و تغییر در قوانین مهاجرت پورتوریکو است. 
 
سیاست های محدود کننده مختلف ترامپ نیز باعث شده است که دانشجویان و نیروهای کار خارجی کانادا را به آمریکا ترجیح دهند. 

ثبت دیدگاه

Captcha Image