• دلار آمریکا (خرید): 22,850
  • دلار آمریکا (فروش): 23,100
  • دلار کانادا (خرید): 17,500
  • دلار کانادا (فروش): 18,000

دولت بریتیش کلمبیا قصد دارد جریمه به علت"رفتار نژادپرستانه و بر اساس نفرت" را آغاز کند

اخیرا، ویدئو تعدادی رفتار نژادپرستانه در بریتیش کلمبیا در اینترنت منتشر شده است. صحبت بر علیه رفتارهای نژادپرستانه و به اشتراک گذاری چنین رفتارهایی در فضای مجازی رو به افزایش است. ممکن است دولت بریتیش کلمبیا نیز به زودی به صورت عملی اقداماتی بر علیه چنین جرم هایی انجام دهد. یکی از اعضای قانونگذاری بریتیش کلمبیا در دولت استانی در حال تلاش است تا عواقبی برای رفتارهای نژادپرستانه ایجاد کند.

Ravi Kahlon با ارسال نامه ای به Mike Farnworth، وزیر امنیت عمومی از او درخواست کرده است تا این استان اقداماتی بر علیه رفتارهای نژادپرستانه و حاکی از نفرت انجام دهد. او درخواست کرده تا نوعی جریمه برای چنین رفتارهایی تعیین شود.

وبسایت دولت بریتیش کلمبیا نیز دیدگاه ها و شیوه های فعلی استان در حوزه تنوع فرهنگی و مبارزه با نژادپرستی را مشخص کرده است.

در حال حاضر رفتار نژادپرستانه در بریتیش کلمبیا زیر مجموعه Canadian Charter of Rights and Freedoms میباشد. "تشویق به نژاد ستیزی، تحریک عمومی نفرت یا ایجاد تنفر بر اساس ریشه های ملی ،نژادی، دینی، رنگ پوست و گرایش جنسی  ممنوع است."

اما در ادامه آمده است که "بسته به شرایط، استفاده از اشارات نژادی ممکن است مطابق قوانین کیفری کانادا غیرقانونی نباشد."

در حال حاضر رویه هایی وجود دارد که به مردم توصیه میشود اگر رفتار نژادپرستانه را مشاهده کردند یا قربانی آن شدند انجام دهند. این مراحل شامل ارتباط با یک سازمان برای دریافت کمک، ثبت واقعه با جزییات دقیق، صحبت کردن با سوپروایزر (اگر در موقعیت شغلی اتفاق افتد) یا مراجعه به B.C. Human Rights Tribunal است.

Kahlon در نامه اش آورده که مردم دچار ترس هستند، زیرا میدانند که گروه های نفرت پراکن در حال سازماندهی افراد هستند.

این نکته اشاره به گروه هایی مانند Soldiers of Odin و Yellow Vest دارد که اخیرا در بریتیش کلمبیا  مورد توجه واقع شده اند.

Kahlon میخواهد مطمئن شود که بریتیش کلمبیا هر کاری که از دستش برمی آید انجام میدهد تا از رشد چنین گروه هایی جلوگیری کند.
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image