• دلار آمریکا (خرید): 23,900
  • دلار آمریکا (فروش): 24,500
  • دلار کانادا (خرید): 19,000
  • دلار کانادا (فروش): 19,850

اجرای مجدد قوانین برنامه Quebec Experience مطابق ضوابط پیش از یک نوامبر برای دانشجویان بین المللی

دانشجویان بین المللی که برای برنامه Quebec Experience Program اقدام کرده بودند، بار دیگر مطابق ضوابط قبل از یک نوامبر ارزیابی خواهند شد.

این تغییرات از 14 نوامبر اجرایی خواهند شد.

برنامه کارآزمودگی کبک راهی سریع برای دانش آموختگان بین المللی و نیروهای کار موقتی مستقر در استان است تا برای اقامت دائم اقدام کنند.

قوانین جدیدی که 1 نوامبر تصویب شد، باعث اعتراضات زیادی شد، اعتراضاتی که در آن از نامنصفانه بودن این قوانین جدید گفته میشد.

این قوانین متمرکز بر دو لیست خاص بودند که باعث محدود شدن رشته ها و مشاغل برای دانش آموختگان و نیروهای کار میشد، محدودیت هایی که تا قبل از یک نوامبر وجود نداشتند. در حال حاضر قوانین جدید لغو شده اند.

Simon Jolin-Barrette وزیر مهاجرت استان قول داده است که قوانین جدید با همکاری سازمان های آکادمیک و اقتصادی وضع شوند.

مطابق قوانین وضع شده در 1 نوامبر افراد می بایست حداقل 900 ساعت (یک سال) در کبک تحصیل کرده باشند و شش ماه تجربه کاری مرتبط با رشته شان در کبک داشته باشند.

وزارت مهاجرت کبک اعلام کرده که افرادی که بین 1 تا 13 نوامبر اقدام کرده باشند، بار دیگر مطابق قوانین پیشین ارزیابی خواهند شد.

از 14 نوامبر، کاندیداهایی که بین 900 تا 1799 ساعت مدرک دارند دیگر واجد شرایط نخواهند بود.

 
 
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image