• دلار آمریکا (خرید): 20,250
  • دلار آمریکا (فروش): 22,650
  • دلار کانادا (خرید): 16,650
  • دلار کانادا (فروش): 17,100

استراتژی اعتیاد و سلامت روان پلیس تورنتو کلید خورد

پلیس تورنتو استراتژی جدید خود با عنوان اعتیاد و سلامت روان را آغاز نموده که بر تعهد سرویس پلیس تورنتو بر حفظ سلامت و ایمنی اعضای جامعه و اعضای سرویس، که در معرض ابتلا به مشکلات روانی و اعتیاد قرار داشته، تاکید داشته، و با کمک و مشاوره کمیته سابق بهداشت روان و کمیته مشاوره خارجی بهداشت روان توسعه یافته است.

به گفته رئیس پلیس، Mark Saunders، استراتژی مذکور دارای هشت تعهد و اقدامات عملی بوده که آنان را در ارائه واکنش موثر و سریع به مشكلات بهداشت روان و یا اعتیاد اعضای جامعه یاری نموده و رسیدن به هدف ریشه کن کردن مرگ افراد بر اثر این مشکلات را ممکن می سازد.

هشت تعهد کلیدی در این استراتژی عبارتند از:
• حفظ زندگی
• رهبری
• صلاحیت فرهنگی، برابری و ضد نژادپرستی
• محیط عاری از ننگ
• یادگیری مداوم
• مشاوره و مشارکت
• ارزیابی
• شفافیت، پاسخگویی و مسئولیت، نظارت و گزارش دهی
 
به عقیده Hamlin Grange، رئیس سابق هیئت مدیره کمیته مشاوره خارجی سلامت روان، این استراتژی بر این واقعیت تاکید داشته كه مسئله بهداشت روان صرفاً شامل رفتار افراد نبوده، بلكه چگونگی تعامل افراد با جامعه و تأثیر جامعه بر آن افراد را نیز در بر می گیرد، و از طریق جمع آوری داده ها، تجزیه و تحلیل و گزارش عمومی سالانه، امکان پاسخگویی و شفافیت بیشتر را فراهم می دارد. و در پی این است تا با گسترش مجموعه مهارت های تمامی اعضا، محیط یادگیری برای سلامت روان ایجاد و حفظ نماید که به طور مؤثر و دلسوزانه ای به نیازهای متغیر فزاینده شهر پاسخ می دهد.
  
ترجمه نفیسه حسینی

ثبت دیدگاه

Captcha Image