• دلار آمریکا (خرید): 25,800
  • دلار آمریکا (فروش): 26,300
  • دلار کانادا (خرید): 19,800
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

این روزها سهم زنان در هیئت های اجرایی کانادا در حال رشد است

براساس گزارشی از سوی مدیران اوراق بهادار کانادا، تعداد کرسی های هیئت مدیره در شرکت های موجود در لیست بورس اوراق بهادار تورنتو که توسط زنان اشغال گشته، نسبت به 15 درصد در سال گذشته و 11 درصد در سال 2015، به 17 درصد در سال جاری افزایش یافته، اما همچنان بسیار پایین تر از نسبت زنان در جمعیت وسیع کانادا به میزان 50.3 درصد می باشد.

درصد شرکت های مطرح عمومی دارای حداقل یک زن در لیست هیئت مدیره خود از 66 درصد در سال گذشته و 49 درصد در سال 2015، به 73 درصد افزایش یافته است.

با این حال، تنها 15 درصد از شرکت های اوراق بهادار، بیش از سه زن در لیست اعضای هیئت مدیره خود داشته که نسبت به 13 درصد در سال گذشته و 8 درصد در سال 2015 افزایش یافته است.

زنان عضو هیئت مدیره شرکت های بزرگتر دارای بیش از 10 میلیارد دلار سرمایه در بازار با 27 درصد کرسی، در مقایسه با تنها 13 درصد در شرکت های دارای کمتر از 1 میلیارد دلار سرمایه، از وضعیت بهتری برخوردار می باشند.

تعداد دفعات اتخاذ کرسی های خالی در هیئت مدیره توسط زنان از 29 درصد در سال گذشته به 33 درصد افزایش یافته است.

در عین حال، شرکت های مطرح عمومی دارای حداقل یک زن در سمت مدیر اجرایی از 66 درصد در سال گذشته به 64 درصد کاهش یافته، که به گفته CSA بخشی از این افت ناشی از تغییر روش در این حیطه می باشد.

درصد شرکت های دارای مدیرعامل زن همچنان 4 درصد باقی مانده، در حالی که تعداد شرکت های اوراق بهادار دارای مدیر ارشد مالی زن، با یک درصد افزایش به 15 درصد رسیده است.

در سال گذشته اکثر شرکت ها تعداد زنان حاضر در هیئت مدیره خود را در مقایسه با 16 درصد در سال گذشته و هفت درصد در سال 2015، به 22 درصد افزایش داده اند.

با این حال، تعداد شرکت هایی که در سال جاری اشخاص جدیدی برای کرسی های مقامات اجرایی خود استخدام نموده اند، در مقایسه با 4 درصد در سال گذشته و دو درصد در سال 2015، به 3 درصد کاهش یافته، که به گفته CSA باز هم ناشی از تغییر روش در این حوزه می باشد.

این گزارش CSA، سازمان چتری نماینده تنظیم اوراق بهادار استان، بر اساس افشای داده های 641 شرکت اوراق بهادار در پایان سال بین 31 دسامبر 2018 و 31 مارس 2019 و توسط مقامات نظارتی اوراق بهادار در آلبرتا، مانیتوبا، نیوبرانزویک، نوا اسکوشیا، انتاریو، کبک و ساسکاچوان صورت گرفته است.
 
ترجمه نفیسه حسینی

ثبت دیدگاه

Captcha Image