• دلار آمریکا (خرید): 25,800
  • دلار آمریکا (فروش): 26,300
  • دلار کانادا (خرید): 19,800
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

توصیه اتاق های بازرگانی کانادا به تمامی احزاب فدرال درخصوص ایجاد مهاجرت تسهیل آمیز به کانادا

هشت فقره از بزرگترین اتاق های بازرگانی و تجارت شهری کانادا خواستار اجرای آموزش بهتر مهارت ها برای کارگران خارجی و ترویج سیاست های مؤثر مهاجرت از تمامی نامزدهای انتخاباتی حاضر در انتخابات فدرال 2019 گشته اند.

شورای شهرهای جهانی کانادا (CGCC) به تمامی احزاب انتخاباتی توصیه نموده که استراتژی های مناسب تری برای توسعه استعدادها در نظر بگیرند. برخی از این تأییدیه ها شامل تشویق مشارکات بیشتر معاملات، افزایش مشارکت نیروی کار بومی، ایجاد انگیزه برای بهبود مهارت و گسترش دسترسی به مراقبت های مناسب برای کودکان است.

بنا بر اظهارات Michel Leblanc، رئیس اتاق بازرگانی متروپولیتن مونترال، بازار کار کانادا شدیدا تحت فشار نیروی کاری مسن، کاهش نرخ مشارکت نیروی کار، رکود دستمزد و افزایش شکاف مهارتی بوده، در نتیجه سرمایه گذاری استراتژیک در نیروی کار کانادایی و سیاست های هوشمند مهاجرتی بایستی دو برابر گردد.

CGCC اظهار داشته است که به منظور حل کمبود نیروی کار و اطمینان از دسترسی مشاغل به استعدادهای مورد نیاز، دولت می بایست بر اداره تسهیلگری مهاجرت تمرکز داشته و استراتژی جهانی مهارت، که شامل پردازش سریع تر برنامه ها و معافیت مجوز کار بوده، را حفظ نموده و گسترش دهد. بعلاوه، دولت فدرال بایستی مجوزهای كاری آزادی برای كارگران موقت خارجی در بخش های خاص صادر نماید.

این شورا همچنین توصیه داشته که گام هایی در راستای حفظ دانشجویان بین المللی، بهبود شناخت اعتبار و معرفی برنامه کارفرمای قابل اعتماد جهت ساده سازی برنامه های کاربردی برای مشاغل با سابقه، برداشته شود.

Leblanc در این باره مدعی گشته که کانادا بنا بر کیفیت شبکه آموزشی خود، انعطاف پذیری سیستم مهاجرت و ظرفیت نوآوری خود را در صحنه بین المللی تثبیت نموده و بایستی جهت بهبود آموزش، جذب و حفظ استعدادها، از این دارایی ها استفاده نماید.

اعضای CGCC شامل شهرهای ونکوور، کلگری، ادمونتون، وینیپگ، برامپپتون، تورنتو، مونترال و هلیفاکس، نیمی از تولید ناخالص داخلی و جمعیت کانادا را تشکیل داده و هدف آنان کمک به تأثیرگذاری سیاست های ملی و ایجاد اقتصاد شهری رقابتی و پایدار می باشد.
 
ترجمه نفیسه حسینی

ثبت دیدگاه

Captcha Image