• دلار آمریکا (خرید): 23,900
  • دلار آمریکا (فروش): 24,500
  • دلار کانادا (خرید): 19,000
  • دلار کانادا (فروش): 19,850

افزایش درآمد و کاهش مالیات برای یک درصد برتر کانادا

بنا بر مطالعات جدید، درآمد یک درصد برتر کانادا در سال 2017، با سرعتی بیشتر از سایر افراد افزایش یافته و به طور کلی، شاهد کاهش مالیات هایشان بوده اند.

طبق اعلامیه سازمان آمار کانادا، در سال 2017 میانگین درآمد کل مالیات دهندگان نسبت به سال گذشته 2.5 درصد افزایش یافته و به 48,400 دلار رسیده و رشد درآمد میانگین نیمه کم تر پرونده های مالیاتی با 2.4 درصد افزایش به 17,200 دلار رسیده است.

اما یک درصد برتر، در سال مذکور شاهد رشد 8.5 درصدی درآمد میانگین و رسیدن آن به 477,700 دلار بوده و بیشترین افزایش درآمد نیز در میان افراد با درآمد بالا مشاهده گشته است.

مالیات دهندگان عضو یک درصد برتر کانادا، که در سال 2017 حداقل 740,300 دلار درآمد داشته، نسبت به سال 2016، درآمدشان 17.2 درصد افزایش یافته است. و یک درصد برتری که 2.7 میلیون دلار یا بیشتر درآمد داشته نیز شاهد رشد 27.2 درصدی درآمدشان بوده اند که چهارمین رشد سالانه طی 35 سال گذشته به شمار می رود.

انتشار این گزارش با کمپین انتخاباتی دولت فدرال همراه بوده، که تعهدات سیاسی مربوط به مالیات و کمک به افراد در امور مالی در آن برجسته بوده است.

در سال 2016، دولت لیبرال نرخ مالیات بر درآمد را به بالاترین حد آن افزایش داده، اما به گزارش سازمان آمار کانادا، حتی با وجود این افزایشات، مالیات افراد پردرآمد به دلیل تنزیلات موجود در سطح استانی، به ویژه در کبک، کاهش یافته است.

بنا بر این گزارش، در سطح فدرال، یک درصد برتر پس از ثبت حد پنجم مالیاتی دولت در سال 2016، که نرخ مالیات موثر را برای افراد پر درآمد از 18.4درصد به 18.8 درصد رسانده بود، مالیات بیشتری پرداخت نموده اند. گرچه که در سال 2017، نرخ کلی مالیات مؤثر برای یک درصد برتر از 31.3 درصد در سال گذشته به 30.9 درصد کاهش یافته است.

کلیه مالیات دهندگان انفرادی بطور متوسط ​​در سال 2017، نرخ مالیات مؤثر 11.4 درصدی را شاهد بوده، در حالی که خانواده ها نرخ 12.2 درصدی را پرداخت نموده اند.

در این گزارش آمده است که خانواده های دارای فرزند، با درآمدهای تقریبا متوسط، بنا بر افزایش اندک مزایای کودک بدون مالیات، نرخ فدرال پایین تری را مشاهده کرده اند.

نرخ مالیات مؤثر در این مطالعه با محاسبه مالیات های پرداخت شده در سطح فدرال و استانی و همچنین مشارکت کارمندان در بیمه اشتغال و برنامه های بازنشستگی کانادا و کبک به دست آمده است.

طی انتخابات، احزاب بزرگ سیاسی پکیج های اعتباری و تنزیل مالیاتی را اعلام نموده که اکثرا مشمول خانواده ها می گردد.

به عنوان مثال، Andrew Scheer، رهبر محافظه کاران، از برنامه ای 6 میلیارد دلاری برای کاهش تدریجی مالیات بر درآمد - از 15 درصد به 13.75 درصد – خبر داده که بر درآمدهای بین 11,809 دلار تا 47,630 دلار اعمال خواهد گشت.

جاستین ترودو، رهبر لیبرال نیز از قول خود مبنی بر ارائه حذف مالیات بر درآمد 15,000 دلاری درآمد برای افراد با درآمد 147,667 دلار در سال، خبر داده است.

Jagmeet Singh، رهبر NDP نیز متعهد گشته است که بالاترین نرخ مالیات حاشیه ای - بر درآمدهای بالای 210,000 دلار - را دو درصد افزایش داده و به 35 درصد برساند. وی همچنین قول داده است که مالیات بر ثروت یک درصدی سالانه را بر روی مولتی میلیونرهای کانادا - که بیش از 20 میلیون دلار درآمد دارند- اعمال نماید.

بنا بر این گزارش، گروه یک درصد برتر در سال 2017 دارای 277,695 عضو و 2,780 پرونده مالیاتی بوده است.

اکثریت قریب به اتفاق - 92.1 درصد - از اعضای یک درصد برتر در سال 2017، در انتاریو، آلبرتا، کبک یا بریتیش کلمبیا زندگی کرده، که 24.2 درصد درآمد داران این گروه را نیز زنان تشکیل داده اند، که تعداد آنان در سال گذشته 23.9 درصد بوده، و نسبت به سال 1982، دو برابر گشته است.
 
 
ترجمه نفیسه حسینی

ثبت دیدگاه

Captcha Image