• دلار آمریکا (خرید): 13,750
  • دلار آمریکا (فروش): 13,900
  • دلار کانادا (خرید): 10,800
  • دلار کانادا (فروش): 10,950

دعوت کبک از 444 نیروی کار خارجی برای اقامت دائم

کبک از 444 نیروی کار خارجی دعوت کرده تا برای Quebec Selection Certificate در دوره ای که در 19 آگوست برگزار شد اقدام کنند.

هدف این دوره کاندیداهای برنامه نیروی کار ماهر کبک (Quebec Skilled Worker Program) بود که ابراز علاقه مندیشان (Expression of Intrest, EOI) را در سیستم Arrima ثبت کرده بودند و درخواستشان به علت تغییرات قانون مهاجرت استان در 16 ژوئن 2019 لغو شده بود.

برای دریافت دعوت نامه در دوره 19 آگوست، کاندیداها باید شرایط زیر را دارا می بودند:

·       درخواستشان برای انتخاب شدن تحت برنامه نیروی کار ماهر کبک فسخ شده بود، متعاقب بخش 28 لایحه اقدام برای افزایش کیفیت اجتماعی اقتصادی بازار و تامین نیازهای آن از طریق مهاجرت موفق.؛ و
·       تا قبل از 17 دسامبر 2019 ابراز علاقه مندی را پر کرده بودند؛ و واجد یکی از شرایط زیر بودند:

o     درخواستشان که فسخ شده بود، تحت بخش 5.01 قوانین احترام به انتخاب افراد خارجی ارائه شده بود؛ یا
o     در 16 ژوئن 2019 مشغول تحصیل در کبک بودند، اجازه کار یا تحصیل داشتند که متعاقب قوانین حفاظتی از پناهجویان صادر شده بود

سیستم آریما از سال پیش برای مدیریت کاندیداهای دارای ابراز علاقه مندی برای برنامه نیروی کار ماهر کبک شروع به کار کرد.

ابراز علاقه مندی راهی است که از طریق آن کاندیداها به وزارت مهاجرت کبک اعلام میکنند که علاقه دارند تا برای گواهی انتخاب کبک (Quebec Selection Certificate) مد نظر قرار گیرند.
CSQ به کاندیدا اجازه میدهد برای اقامت دائم در کبک اقدام کند.

سیستم آنلاین بر اساس ابراز علاقه مندی جایگزین برنامه قبلی شد که در آن اولویت بر اساس زمان ورود افراد به سیستم بود.

در سیستم ابراز علاقه مندی، کاندیداها پروفایلی در سیستم آریما ثبت میکنند و امتیازی بر اساس عواملی مانند سن، تحصیلات، حوزه مهارت، تجربه کاری و بسندگی در انگلیسی و فرانسه دریافت میکنند.

کاندیداها بر اساس امتیاز، یا نیروی کار مورد نیاز در استان دعوت نامه دریافت میکنند.

افرادی که دعوت نامه دریافت میکنند،  سپس باید از طریق وزارت مهاجرت کانادا برای دریافت اقامت دائم اقدام کنند.

ثبت دیدگاه

Captcha Image