• دلار آمریکا (خرید): 23,900
  • دلار آمریکا (فروش): 24,500
  • دلار کانادا (خرید): 19,000
  • دلار کانادا (فروش): 19,850

جمعیت ادمونتون نسبت به کلگری، آلبرتا و کانادا رشد چشمگیری داشته

از اول آوریل سال جاری در مجموع 972,223 نفر، ادمونتون را خانه خود نامیده اند.

روز پنج شنبه شهرداری ادمونتون نتایج سرشماری سال 2019 را منتشر کرد، این نتایج نشان می دهد از آخرین سرشماری که در سال 2016 انجام شده، میزان رشد جمعیت در این شهر با میانگین سالانه 2.6 درصد افزایش یافته است.

اما زمانیکه نگاهی به درصدها میندازیم شاید این مقدار خیلی زیاد به نظر نرسد، اما در طول سه سال به جمعیت ادمونتون 72,776 نفر افزوده شده است– و به این معنیست که جمعیت در امونتون با سرعتی بیشتر نسبت به کلگری (با 1.4 درصد) ، آلبرتا (با 1.73 درصد) و کل کانادا (با 1.42 درصد) در حال رشد میباشد.

همچنین بر طبق گزارش دیگری که شهرداری ادمونتون منتشر کرد بیش از نیمی از جمعیت ادمونتون زیر 39 سال سن دارند و بیشترین جمعیت این شهر را افراد بین 30 تا 39 سال  تشکیل میدهند.

شهردار Don Iveson در بیانیه ای ابراز کرد: "این نشانه مثبت و بزرگی برای شهر ادمونتون است."

وی افزود جمعیت در حال رشد و افزایش درصد جمعیت جوان در ادمونتون مزایای اقتصادی بسیاری برای شهر ما دارد. این وضعیت باعث نشاط و قدرت ما در بخش های اقتصادی میشود و توانایی جامعه محلی را در بخش تجاری و جذب و حفظ سرمایه گذاریهای جدید تقویت می کند. "

طبق گزارشات منتشر شده، جمعیت ادمونتون تا پایان سال 2020 (اگر رشد جمعیت همچنان افزایش یابد) از مرز یک میلیون نفر خواهد گذشت و افزایش جمعیت به دو میلیون نفرطی 30 سال آینده در راه است.

و اما مردم کلگری نگران نباشید... جایگاه شهر شما به عنوان "بزرگترین شهر در آلبرتا" باقیست، کلگری به نسبت ادمونتون - با وجود رشد اخیر جمعیت در ادمونتون بیش از 300,000 نفر جمعیت بیشتری دارد. بر طبق سرشماری سال 2019 جمعیت کلگری در کل 1,285,711 نفر است.

 ترجمه نسیم عدلی مقدم
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image