• دلار آمریکا (خرید): 15,300
  • دلار آمریکا (فروش): 15,500
  • دلار کانادا (خرید): 12,000
  • دلار کانادا (فروش): 12,175

قابل اعتمادترین شهرداری های کانادا کدامند؟

در حال حاضر كانادایی های سراسر کشور در حال بررسی كارهای انجام شده توسط دولت هایشان بوده، که گرچه براساس مطالعه جدید Argyle Public Relationships، برخی شهرها چندان به دولت خود اعتماد نداشته، اما بیش از نیمی از کاناداییان به دولت های محلی خود اعتماد داشته و اکثریت نیز خواستار برقراری ارتباط با دولت خود می باشند.

 در این مطالعه مورد اعتمادترین و معتبرترین شهرداری های کل کانادا منتشر گشته و به بررسی رابطه کاناداییان و دولت های محلی آنان و چگونگی تعامل آنان با افراد دولت در شش شهر بزرگ کانادا شامل ادمونتون، تورنتو، مونترال، ونکوور، کلگری و اتاوا پرداخته است.

بنا بر نتایج حاصله مشخص گشت که 52 درصد افراد به دولت خود اعتماد داشته که شهرداری ها با امتیاز 55 درصد، نسبت به سایرین اعتماد بیشتری را کسب نموده و سه شهر برتر در این زمینه نیز تورنتو، ادمونتون و مونترال می باشند.

58 درصد از افراد مورد بررسی نیز مدعی گشته که در واقع خواستار برقراری ارتباط با دولت خود و مسئولین دولتی می باشند. 73 درصد نیز اظهار داشته اند چنانچه با دولت خود ارتباط داشته باشند، بیشتر در رأی گیری ها شرکت خواهند کرد و 63 درصد نیز مدعی گشته اند که در این صورت بیشتر طبق آیین نامه عمل خواهند کرد.

در حالی که تورنتو، ادمونتون و مونترال بیشترین اعتماد را به دولت های محلی خود داشته، اما در سطح منطقه ای، از جمله کلیه شهرداری ها، کانادایی های حاشیه اقیانوس اطلس و کبک نظرات کلی مثبت بیشتری در رابطه با دولت های محلی خود داشته که به ترتیب 48 و 52 درصد از ساکنین آنان نسبت به مانیتوبا و ساسکاچوان از دولت خود راضی بوده که به عنوان یک منطقه، تنها 42 درصد از مردم همین عقیده را دارند.

این در حالی است که در کلگری تنها 39 درصد از افراد از دولت خود راضی بوده، که البته این میزان در اتاوا به 38 درصد کاهش می یابد.

ناگفته نماند که میانگین ملی افرادی که معتقدند در تصمیمات دولت محلی خود نقش داشته، تنها 34 درصد می باشد.
 
ترجمه نفیسه حسینی

ثبت دیدگاه

Captcha Image