• دلار آمریکا (خرید): 15,300
  • دلار آمریکا (فروش): 15,500
  • دلار کانادا (خرید): 12,000
  • دلار کانادا (فروش): 12,175

طرح ممنوعیت استفاده از تلفن همراه در یکی از مدارس کانادا

آغاز سال تحصیلی جدید در دبیرستان St. Thomas در جزیره غربی مونترال، به گونه ای متفاوت و با وضع مجموعه جدیدی از قوانین و دستورالعمل ها همراه است.

استفاده از تلفن همراه ممنوع!

یکی از کارمندان دبیرستان، واقع در 25 کیلومتری خارج از مونترال، این مطلب را تأیید کرد که در روز اول سال تحصیلی 2019 برای والدین نامه ای فرستاده شده است و توضیحات لازم داده شده است، طی این نامه دانش آموزان باید قبل از ورود به مدرسه و تا موقع خروج از مدرسه تلفن های همراه را خاموش کنند و استثنایی هم وجود ندارد، حتی موقع زنگ تفریح و زمان ناهار هم نباید موبایلشان را روشن کنند.

دانش آموزان دبیرستان St. Thomas  فقط در هنگام ترک مدرسه مجاز به استفاده از تلفن خود هستند.

از آنجا که مدارس در سراسر کشور با وجود تلفن های همراه در زندگی دانش آموزان و استفاده مکرر آنها از تلفن های همراه درگیر هستند، به نظر می رسد خط مشی جدید دبیرستان St. Thomas  جزء سختگیرترین موارد در کل کشور میباشد.

ممنوعیت تلفن همراه به معنای نداشتن پیامک، مکالمه، ویدیو کال، عدم استفاده از رسانه های اجتماعی، عدم گوش کردن موسیقی، عدم گرفتن عکس یا حتی هدفون گذاشتن تا پایان ساعت مدرسه است.

خط مشی مدرسه به این صورت میباشد که که اگر قوانین جدید رعایت نشود، تلفن همراه دانش آموز از وی گرفته میشود و جرائم بیشتر منجر به تعلیق می شود.

اگر همان دانش آموز به طور متوالی مرتکب جرم شود و از تلفن همراه خود استفاده کند، تلفن همراهش برای سه روز توقیف می شود.

هدف مدیران از ممنوعیت استفاده ازتلفن همراه تشویق دانش آموزان برای تمرکز بر یادگیری مهارت های پایه ای که احتیاج به خواندن، نوشتن و فکر کردن دارند ، میباشد.

ترجمه نسیم عدلی مقدم
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image