• دلار آمریکا (خرید): 22,850
  • دلار آمریکا (فروش): 23,100
  • دلار کانادا (خرید): 17,500
  • دلار کانادا (فروش): 18,000

دعوت از 3600 نفر در دوره جدید اکسپرس انتری

از ابتدای امسال 59,800 نفر برای دریافت اقامت دائم از طریق سیستم اکسپرس انتری دعوت شده اند.

در دور جدید اکسپرس انتری که توسط دولت کانادا در 4 سپتامبر انجام شد، از 3600 کاندیدا اکسپرس انتری دعوت شد تا برای دریافت اقامت دائم کانادا اقدام کنند.

حداقل امتیاز مورد نیاز در این دوره 463 بود، 6 امتیاز بیشتر از امتیاز مورد نیاز دوره قبل که در 20 آگوست برگزار شده بود.

اکسپرس انتری منبع اصلی نیروی کار خارجی کانادا است. سیستم اکسپرس انتری پروفایل کاندیداهای متقاضی مهاجرت را در سه گروه اقتصادی مختلف بررسی می کند: گروه کارگران با مهارت فدرال، گروه تاجران با مهارت فدرال و گروه تجربه کانادایی.

کاندیداهای واجد شرایط وارد لیست های اکسپرس انتری می شوند و سپس بر اساس نمره سیستم نمره بندی جامع (CRS) رتبه بندی می شوند. نمرات بر اساس فاکتور هایی مانند تجربه کاری، تحصیلات، سن و میزان مهارت در زبان فرانسه یا انگلیسی، دو زبان رسمی کانادا مشخص میشود.

کاندیداهایی که بالاترین نمرات را دریافت کنند یک دعوت نامه مهاجرت یا ITA دریافت میکنند.

این دوره هفدهمین دوره برگزار شده در سال 2019 بود و مجموع دعوت نامه های ارسال شده در امسال را به 59,800 رساند.

تعداد دعوت نامه های ارسال شده توسط سازمان مهاجرت کانادا در سال 2018، به عدد بی سابقه 89,800 رسید، عددی که با توجه به هدف گذاری دولت کانادا برای پذیرش بیشتر برای سالهای 2019 و 2020 قرار است بالاتر نیز رود.

تا به این روز نیز تعداد دعوت نامه ها 5,100 عدد بیشتر، نسبت به مدت مشابه سال قبل است.تغییرات حداقل امتیاز مورد نیاز به علت فاصله زمانی میان برگزاری دو دوره است. هرچه فاصله دوره ها بیشتر باشد، امتیاز مورد نیاز بیشتر می شود، و هرچه فاصله میان برگزاری دو دوره متوالی کمتر شود، حداقل امتیاز لازم کاهش میابد.

برای مثال دوره 20 آگوست فقط با 8 روز اختلاف نسبت به دوره قبلی برگزار شد و در نتیجه آن حداقل امتیاز لازم از 466 به 457 کاهش یافت.

دوره جدید اما با فاصله 15 روزی برگزار شد و در نتیجه آن حداقل امتیاز 6 نمره افزایش یافت.کاندیداهای اکسپرس انتری که امتیازشان کمتر از حداقل امتیاز لازم است گزینه های مختلفی برای افزایش امتیازشان دارند، و از جمله مهمترین آنها نامزدی استانی است.

نامزدی استانی باعث افزوده شدن 600 امتیاز به امتیازات فرد میشود، در نتیجه آن دعوت شدن فرد برای دریافت اقامت دائم کانادا تضمین میشود.

 
 
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image