• دلار آمریکا (خرید): 25,800
  • دلار آمریکا (فروش): 26,300
  • دلار کانادا (خرید): 19,800
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

کمک 25 میلیون دلاری دولت به کبک برای رسیدگی به پناهجویان

هجوم مهاجران به کبک و تعداد زیاد افرادی که به روش های غیرمعمول وارد این استان می شوند، منجربه این شد که دولت کانادا بودجه 250 میلیون دلاری را برای کمک به استان کبک، برای حمایت از پناهجویان اختصاص دهد. این برنامه به اشتراک گذاری هزینه صرف کمک به افرادی خواهد شد که خواستار محافظت توسط کانادا هستند.

این بودجه صرف کمک به دولت کبک برای تامین هزینه های سرسام آور ناشی از هجوم پناهجویان به این استان خواهد شد.

به تاریخ 5 آگوست 2019، کبک میزبان بیش از 1000 پناهجو است. هدف این بودجه فراهم کردن محل اقامت و خدمات اولیه برای آسیب پذیرترین پناهجویان بعد از ورودشان به کانادا است.

بین سالهای 2017 و 2018 کبک پذیرای 90% پناهجویان بوده است. نزدیکی به آمریکا و دسترسی راحت به نسبت استان های دیگر، کبک را در موقعیت خاصی قرار داده است. از بین 29,970 پناهجویی که در سال 2018 وارد کبک شدند، 18,518 نفر آنها به صورت غیرعادی وارد کشور شدند.

تمرکز دولت کانادا بر این است که اطمینان حاصل کنند که سیستم های پذیرش مهاجران و پناهجویان به خوبی عمل کنند.

مطابق قانون مهاجرت و پناهجویی کانادا "هر شخصی که قصد ورود به کانادا را دارد باید برای بازپرسی در یک محل ورودی حاضر شود تا تعیین شود که آیا آن فرد حق ورود به کانادا را دارد، یا مشخص شود که او حق دارد وارد کانادا شود و در کانادا بماند."

اما راجع به "افرادی که به صورت غیرعادی وارد کانادا میشوند" در صفحه ای دیگر آمده است "ما موظف هستیم که تمامی ادعاهای مراقبتی که در درون کانادا انجام میشود را بررسی کنیم و پناهجویان را در فرایند قرار دهیم. این باعث تفاوت اصلی میان سیستم پناهجویی با دیگر بخش های مهاجرت میشود."

پناهجویان در کبک حق داشتن خدمات ابتدایی ذیل را دارند:
·       اسکان موقت هنگام رسیدن به کبک،
·       کمک برای یافتن اسکان دائم در بازار خصوصی،
·       جلسات آشنایی در خصوص زندگی در کبک،
·       کمک مالی در آخرین گزینه،
·       تحصیلات پیش دبستانی، راهنمایی و دبیرستان،
·       فعالیت های مراقبتی غیر یارانه ای برای محافظت از کودکان،
·       خدمات استخدام جهانی،
·       کلاس های فرانسوی،
·       خدمات پزشکی و روانشناسی.

 

ثبت دیدگاه

Captcha Image