• دلار آمریکا (خرید): 25,800
  • دلار آمریکا (فروش): 26,300
  • دلار کانادا (خرید): 19,800
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

لزوم تشویق مهاجران به اسکان در خارج از کلان شهر تورنتو توسط دولت انتاریو

تحقیقات جدید نشان می دهد دولت انتاریو باید در جهت تعدیل جمعیت در داخل و خارج تورنتو، و همچنین دستیابی به کیفیت بالای زندگی برای ساکنینی که در سال های آتی به این شهر می آیند، مهاجران را خارج از کلان شهر تورنتو اسکان دهد.

کلان شهر تورنتو  77% مهاجران انتاریو را به خود اختصاص داده، که به معنای 106,000 مهاجر در سال 2018 است.

از 23% بقیه مهاجران، 20.5% در 15 منطقه کلان شهری دیگر اقامت دارند.

کلان شهر تورنتو با جمعیتی بیش از 4.6 میلیون نفر -که 46% آنان مهاجر هستند- پرجمعیت ترین و چندفرهنگی ترین منطقه کلان شهری کانادا می باشد. GTA شامل شهر تورنتو و 25 شهرک است. همچنین با در دست داشتن 20% تولید ناخالص داخلی کانادا، پایتخت تجاری و اقتصادی این کشور محسوب می شود.

اگر دیگر کلان شهرهای کانادا نتوانند در سال های آتی مهاجران را به سمت خود جذب کنند، تبعات اقتصادی زیادی برای آنها خواهد داشت.

ایجاد استراتژی مهاجرت منطقه ای
در حالی که شهرداری انتاریو و دولت محلی قدم هایی برای مهاجرت منطقه ای برداشته اند، دولت فدرال از پایلوت جدید مهاجرت به مناطق شمالی و روستایی رونمایی کرده است.

انتظار می رود این راهکارها سبب افزایش 35 درصدی اسکان مهاجران در خارج از کلان شهر تورنتو تا سال 2030 شود.

برنامه نامزدی مهاجرت به انتاریو (OINP) نیز می تواند مهاجران بسیاری را به سمت دیگر کلان شهرها رهنمایی کند. این برنامه می تواند با اختصاص برنامه جهت استخدام مهاجران در مناطقی غیر از کلان شهر تورنتو مانند نواحی شمال غربی و شمال شرقی، روند مهاجرت به این مناطق را تسریع بخشد.

این مطالعه همچنین خواستار استریم های حمایتی خانواده در زیرمجموعه OINP شد.

استریم های این چنینی مانند Community-Identified Stream در نوا اسکوشیا، سبب حمایت از مهاجرت منطقه ای می شود.
 
ترجمه الهه بیات
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image