• دلار آمریکا (خرید): 13,750
  • دلار آمریکا (فروش): 13,900
  • دلار کانادا (خرید): 10,800
  • دلار کانادا (فروش): 10,950

وزارت مهاجرت کبک در پرونده شکایت گروهی ملزم به پرداخت غرامت شد

پرداخت غرامت در پرونده شکایت گروهی از طرف Quebec Skilled Worker Programs بر علیه وزارت مهاجرت کبک تایید شد.

این شکایت گروهی به دنبال دریافت غرامت برای کاندیداهای (Quebec Skilled Worker Program (QSWP بود که هزینه های مربوط به (Quebec Selection Certificate (CSQ را پرداخته بودند، اما بعدا به علت تغییراتی که در 1 آگوست 2013 و 8 مارس 2017 در قوانین انتخابات ایالتی رخ داد، واجد شرایط شناخته نشدند.

این دادخواهی مدعی بود که وزارت مهاجرت و دولت کبک "نامنصفانه پول دریافت کردند، خطا انجام دادند و با پیشنهاد ندادن عودت پول های پرداخت شده رفتاری ناشایست داشتند."

این شکایت گروهی در فوریه 2018 توسط دادگاه عالی کبک پذیرفته شد و ماه گذشته پرداخت غرامت آن تایید شد.

چه کسانی واجد شرایط هستند؟
نامزدهای قبلی QSWP که در یکی از دسته های زیر قرار دارند ممکن است واجد شرایط دریافت اقامت باشند:
  • گروه الف: افرادی که درخواست CSQ شان بین 1 فوریه 2012 و 31 می 2013  بایگانی شده؛ افرادی که CSQ شان حاوی یک فرم مهاجرت A-1520-AA یا A-1520-AF بوده که به این اشاره می کرده که درخواست CSQ آنها مطابق قوانین آن زمان وزارت مهاجرت کبک پردازش می شده یا در آن ذکر شده که "درخواست شما برای انتخاب براساس قوانین موثر در هنگام ارائه شدنش پردازش خواهد شد"؛ و افرادی که درخواست CSQ شان در نتیجه عملی شدن سیستم انتخابی جدید اعمال شده از 1 آگوست 2013 رد شده است.
 
  •  گروه ب: افرادی که درخواستشان برای CSQ قبل از 1 فوریه 2012 یا بین 1 ژوئن و 7 جولای 2013 بایگانی شده، و افرادی که درخواست CSQ شان در نتیجه عملی شدن سیستم انتخابی اعمال شده از 1 آگوست 2013 رد شد.
 
  • گروه ج: افرادی که درخواستشان برای CSQ بین 8 جولای 2013 و 8 مارچ 2917 بایگانی شده، و افرادی که که درخواست CSQ شان در نتیجه عملی شدن سیستم انتخابی اعمال شده از 8 مارچ 2017 رد شده است.
شرایط پرداخت غرامت
مطابق شرایط پرداخت غرامت موافقت شده، غرامت های نسبی به صورت زیر خواهد بود:
  • گروه الف: 50 درصد هزینه هایی که فرد برای ثبت کردن درخواست CSQ  پرداخت کرده است؛
  • گروه ب: 25 درصد هزینه هایی که فرد برای ثبت کردن درخواست CSQ  پرداخت کرده است؛
  • گروه ج: 25 درصد هزینه هایی که فرد برای ثبت کردن درخواست CSQ  پرداخت کرده است؛
افراد واجد شرایط تا 17 اکتبر 2019 زمان دارند تا ادعایشان برای درخواست غرامت را در اینجا ثبت کنند. 
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image