• دلار آمریکا (خرید): 21,700
  • دلار آمریکا (فروش): 22,100
  • دلار کانادا (خرید): 16,600
  • دلار کانادا (فروش): 16,950

بودجه 28 میلیون دلاری برای توسعه خدمات مامایی

 دولت انتاریو قصد دارد به زودی اختیارات بیشتری در زمینه تجویز دارو به ماماها بدهد.

وزیر سلامت، Christine Elliot، اعلام کرد رایزنی ها برای توسعه آموزش های مامایی در جهت افزایش این تخصص و توانایی بیشتر ماماها در دانشگاه ها در حال انجام است.

در حال حاضر قانون اجازه تجویز دارو به صورت گسترده را به ماماها نمی دهد. یک ماما برای تجویز برخی داروهای خاص، مانند مسکن ها، باید با یک پزشک مشورت کند.

 Elliot در آخرین نامه خود به دانشکده های مامایی انتاریو درخواست کرد واحدهای مربوط به تجویز دارو را اصلاح کنند تا دست ماماها برای تجویز دارو بازتر شود.

رئیس دانشکده گفت پیش از این در ماه ژانویه از دولت درخواست کرده بودند تا به ماماها اجازه دهند در محدوده کاری خود برای بیماران دارو تجویز کنند.

رئیس انجمن ماماهای انتاریو نیز خاطرنشان کرد مدت زمان زیادی است که ماماها خواستار به روزرسانی قوانین تجویز دارو هستند.

در همین حال دولت محلی اعلام کرد این برنامه در ادامه برنامه دولت لیبرال قبلی با تخصیص بودجه 28 میلیون دلاری در راستای توسعه مامایی می باشد، Elliot نیز اعلام کرد این بودجه به 3,400 خانواده امکان دسترسی به خدمات را می دهد.

ترجمه الهه بیات
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image