• دلار آمریکا (خرید): 13,350
  • دلار آمریکا (فروش): 13,500
  • دلار کانادا (خرید): 10,400
  • دلار کانادا (فروش): 10,550

دعوت از 345 نفر برای مهاجرت در دوره جدید قرعه کشی در مانیتوبا

91 نامزد اکسپرس انتری نیز در میان دعوت شدگان روز 5 جولای قرار داشتند.

در دوره جدید اکسپرس انتری که 5 جولای برگزار شد، مانیتوبا 345 دعوت نامه برای اقدام دریافت اقامت دائم کانادا صادر کرد.

این دعوت نامه ها که به عنوان Letters of Advice to Apply (LAAs) شناخته می شوند، به کاندیداهای Skilled Workers Overseas، Skilled Workers در مانیتوبا و نامزدهای برنامه استانی مانیتوبا برای International Education Streams ارسال شد.

Manitoba Provincial Nominee Program (MPNP)، به مانیتوبا اجازه میدهد تا کارگران خارجی و دانشجویان با تحصیلات تکمیلی را برای دریافت اقامت دائم کانادا معرفی کند.

سال 2018، MPNP در جریان های مهاجرتی مختلفش رکورد زد، و بیشتر افراد معرفی شده در دسته نیروهای کار با تجربه بودند.

LA  های صادر شده در 5 جولای در این سه دسته تقسیم شده بود:
  •  Skilled Workers Overseas Stream: 248
  •  Skilled Workers in Manitoba Stream: 85
  •  International Education Stream: 21
91 دعوت نامه نیز برای کاندیداهای سیستم اکسپرس انتری ارسال شده است.

سیستم اکسپرس انتری پروفایل کاندیداهای متقاضی مهاجرت را در سه گروه اقتصادی مختلف بررسی می کند: گروه کارگران با مهارت فدرال (Federal Skilled Worker Class)، گروه تاجران با مهارت فدرال (Federal Skilled Trades Class) و گروه تجربه کانادایی (Canadian Experience Class).

کاندیداهایی که نامزدی استانی داشته باشند، 600 امتیاز به امتیازشان افزوده میشود.  این امر دعوت شدن آنها را تضمین خواهد کرد.

کاندیداهای اکسپرس انتری که تمایل دارند در نامزدی استانی مانیتوبا نیز قرار گیرند، باید یک پروفایل جداگانه Expression of Interest (EOI) در MPNP پر کنند و الزاماتی همانند، این که اخیرا شش ماه در یکی از مشاغل مورد نیاز مانیتوبا فعال بوده باشند را دارا باشند.  کاندیداها همچنین باید اطلاعاتی راجع به تحصیلات، سابقه کار، بسندگی در انگلیسی یا فرانسه و ارتباط های که با مانیتوبا دارند را ذکر کنند.

کاندیداهایی که بیشترین امتیاز را داشته باشند دعوت خواهند شد.
حداقل امتیاز لازم برای دوره 5 جولای بدین گونه بود:
  • Skilled Workers in Manitoba : 565
  • Skilled Workers Overseas: 594
  • Skilled Workers Overseas: Strategic Recruitment Initiative candidates: 619
این دوره مجموع LAAs های صادر شده برای کاندیداهای نیروی کار بامهارت در سال 2019 را به 5333  مورد میرساند.
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image