• دلار آمریکا (خرید): 13,350
  • دلار آمریکا (فروش): 13,500
  • دلار کانادا (خرید): 10,400
  • دلار کانادا (فروش): 10,550

سایه خطرات سایبری بر پمپ های انسولین

سازمان سلامت کانادا به افراد دیابتی و پرستاران هشدار داده که برخی پمپ های انسولین ممکن است تحت تاثیر حملات سایبری باشند.

مطابق بیانیه ای که شنبه منتشر شده است، دستگاه هایی که بین سالهای 2010 تا 2015 توزیع شده اند در خطر هستند.

مطابق این بیانیه 2620 عدد از مدلهای Medtronic MiniMed 508 و MiniMed Paradigm در کانادا فروخته شده اند.

سازمان سلامت کانادا میگوید هیچ نگرانی راجع به کارکرد دستگاه وجود ندارد؛ اما آنها در برابر حملاتی که می تواند بر عملکردشان تاثیر بگذارد آسیب پذیر هستند.

حملات سایبری حتی می تواند بر تنظیمات دستگاه تاثیر بگذارد که میتواند منجر به تغییر دوز انسولین شود، اما تاکنون گزارشی از چنین اتفاقی به دست سازمان سلامت نرسیده است.

از افراد دیابتی که از دستگاه های ذکر شده استفاده میکنند خواسته شده با توجه به پایین بودن خطر حمله، به استفاده از دستگاه ادامه دهند اما باید تمهیدات لازم برای جایگزینی دستگاهشان با مدلی جدیدتر که امنیت بیشتری دارد انجام دهند.

Medtronic سازنده دستگاه میگوید، اگر هکرها شماره سریال پمپ را داشته باشند و بتوانند به صورت وایرلس متصل شوند و یا ابزارهایی برای فرکانس های رادیویی داشته باشند میتوانند تنظیمات دستگاه را تغییر دهند.

سازمان غذا و داروی آمریکا روز چهارشنبه هشداری راجع به پمپ های فروخته شده در آمریکا منتشر کرد.

Medtronic میگوید منابع امنیتی خارجی به آنها راجع به ریسک این حملات هشدار داده اند.

 

ثبت دیدگاه

Captcha Image