• دلار آمریکا (خرید): 11,550
  • دلار آمریکا (فروش): 11,630
  • دلار کانادا (خرید): 8,950
  • دلار کانادا (فروش): 9,050

دولت فدرال برنامه آزمایشی جدیدی برای راحت کردن فرایند دریافت اقامت دائم پرستاران خانگی در کانادا آغاز می کند

دولت فدرال اعلام کرده دو برنامه آزمایشی جدید برای کمک به پرستاران خانگی خارجی که خواستار کسب اقامت دائم کانادا هستند آغاز خواهد کرد.

برنامه های Home Support Worker و The Home Child Care Provider از روز سه شنبه اجرایی خواهند شد و جایگزین برنامه های آزمایشی Caring for Children و Caring for People with High Medical Needs خواهند شد.

مامور فدرال Amarjeet Sohi اعلام کرد از این پس تمهیداتی صورت خواهد گرفت تا پرستاران خانگی قبل از شروع به کار در کانادا بتوانند اقداماتی برای دریافت اقامت دائم انجام دهند.

او افزود "فایده این تهمیدات این است که پرستارانی که به کانادا می آیند و می دانند که تجربه کافی را دارند، مطمئن میشوند که راهشان برای دریافت اقامت دائم هموار است. مشخص نبودن شرایط، باعث نگرانی میشود و ما می خواهیم مطمئن شویم که این افراد در محیطی راحت کار کنند."

هرکدام از این برنامه ها 2750 سهمیه دارند که مجموع آن 5,500 مورد در سال، به اضافه همسر و فرزندان این افراد خواهد بود.

Sohi گفت "در برنامه قبلی خانواده ها از هم جدا میشدند. پرستاران در کانادا بودند، ولی خانواده آنها در کشورهایی دیگر... بعضی کودکان در بعضی موارد تا 10 سال از والدینشان دور بودند."

در این برنامه جدید اجازه کار از کارفرمامحور به اشتغال محور تغییر خواهد کرد.

Sohi گفت "در برخی موارد، از پرستاران سو استفاده می شد، و آنها در موقعیت های بدی قرار می گرفتند زیرا وابسته به کارفرمایی خاص بودند، و ترک آن کارفرما به معنی لغو شدن اجازه کار آنها در کانادا بود."

مطابق شرایط جدید دیگر کارفرمایان نیازی به ارزیابی اثر بر بازار قبل از استخدام پرستار ندارند.

پرستارانی که قبل از سه شنبه برای برنامه های پیشین درخواست دادند میتوانند فرایند درخواستشان را ادامه دهند.

Sohi گفت “اگر به اندازه کافی خوب هستید تا به این کشور بیایید، به اندازه کافی نیز خوب هستید که در اینجا بمانید و زندگی تان را بسازید."
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image