• دلار آمریکا (خرید): 11,550
  • دلار آمریکا (فروش): 11,630
  • دلار کانادا (خرید): 8,950
  • دلار کانادا (فروش): 9,050

امکان خرید سهام داوطلبانه برای کارکنان دولتی انتاریو

 هم اینک حدود 2,400 نفر از خدمتگزاران دولتی انتاریو به خرید سهام داوطلبانه روی آورده اند، که طبق اظهارات دولت پیشروی محافظه کار، به تامین کسری بودجه چند میلیارد دلاری استان کمک خواهد نمود.

رئیس هیئت خزانه داری، Peter Bethlenfalvy، اظهار داشت برنامه خرید سهام برای اعضای سرویس دولتی انتاریو، هزینه های فوری به مبلغ 190 میلیون دلار به همراه داشته اما تا سال 22- 2021 سالانه حدود 215 میلیون دلار صرفه جویی خواهد نمود.

در ماه دسامبر، به کارمندان دولتی پکیج های خرید سهام داوطلبانه ای پیشنهاد گشت، که بنا بر آن این خریداران تنها تا پایان سال برای ترک نقش و مسئولیت خود زمان خواهند داشت.

به گفته Bethlenfalvy بیش از 3,300 کارمند دولتی در این برنامه شرکت نموده، که در این بین با درخواست حدود 900 نفر از آنان بنا بر قاعده محافظت از "حافظه نهادی/سازمانی" خدمات عمومی موافقت نگشته است.

وی در این باره اظهار داشته دولت قادر به حذف این استعدادها  نبوده، در نتیجه در رابطه با حذف مسئولیت ها و نقش های شغلی بسیار گزینه ای عمل نموده که حفاظت از "ایمنی و امنیت شغلی" عامل مهم این تصمیم گیری ها عنوان گشته است.  

بنا بر اظهارات وی، این برنامه در مقابله با کسری بودجه 11.7 میلیارد دلاری به دولت کمک خواهد نمود. این در حالی است که این استان در حال حاضر حدود 72 میلیارد دلار در سال برای جبران بخش عمومی هزینه می کند.

وی همچنین افزود دولت مطمئنا پیش از گسترش این برنامه به آژانس های دیگر، ابتدا تاثیرات آن را مورد بررسی قرار خواهد داد.

این استان اخیرا قوانینی در رابطه با محدودیت افزایش دستمزد برای کارکنان بخش عمومی، نظیر معلمان و پرستاران، وضع نموده که بنا بر این لایحه می توان افزایش حقوق و دستمزد را به طور میانگین به یک درصد در سال طی سه سال محدود نمود.

بنا به گفته قانونگذار Peter Tabuns، NDP، اعلامیه دولت در روز پنج شنبه فاقد جزئیات بیش تر در رابطه با نحوه تاثیرات خرید سهام بر خدمات مورد نیاز مردم انتاریو بوده و طیف وسیعی از طبقه کارکنان را شامل می گردد و حتی ممکن است در آینده هزینه های بیشتری نسبت به صرفه جویی های امروز در پی داشته باشد.

در حال حاضر، حدود 65,400 کارگر در سازمان خدمات عمومی انتاریو مشغول به کار می باشند.
  
ترجمه نفیسه حسینی

ثبت دیدگاه

Captcha Image