• دلار آمریکا (خرید): 25,800
  • دلار آمریکا (فروش): 26,300
  • دلار کانادا (خرید): 19,800
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

راهکارهای تورنتو برای توقف فعالیت ها و سخنرانی های مشمول نفرت پراکنی

تورنتو راهکارهای جدیدی را برای توقف سخنرانی ها و فعالیت های ترویج دهنده نفرت، در پیش می گیرد. شورای شهر روز 14 می به اتفاق آرا مجموعه ای از پیشنهادات هیات رئیسه در 1 می را به تصویب رساند.

طبق اطلاعات رسیده، شورای شهر بر "مخالفت بی شک و تردید" با این سخنرانی ها تاکید کرده، و این ستاد موظف است سازمان دهندگان این فعالیت ها و سخرانی ها که عمدتا بدون اجازه شورای شهر برگزار می شود، را آگاه کند.

علاوه بر این، در هنگام لزوم، در صورت مشاهده تخطی، نامه هشدار به تمامی شرکت کنندگان در تظاهرات شکل گرفته فرستاده خواهد شد.

همچنین در صورت مشاهده تعدی نیروهای پلیس نیز دست به کار خواهند شد.

شورای شهر همچنین خواستار بازنویسی قوانین ضد نفرت پراکنی شد تا این فعالیت ها و سخنرانی ها تا حد امکان کمتر در سطح شهر دیده شوند.
 
ترجمه الهه بیات
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image