• دلار آمریکا (خرید): 19,800
  • دلار آمریکا (فروش): 20,100
  • دلار کانادا (خرید): 15,000
  • دلار کانادا (فروش): 15,350

محبوبیت تيم هورتونز كانادا از رتبه چهارم به پنجاهم سقوط پيدا كرد

طبق نظرسنجي جديد برند تجاري، تيم هورتونز از چشم كانادايي ها افتاده است.

مطالعات انجام شده سال 2018 براي بررسي شركت هاي تجاري كه توسط leger انجام شده است نشان داد كه تيم هورتونز در رده بندي هاي امسال از رتبه چهارم به پنجاهم سقوط كرده است.

Corporate Reputation Study/ Leger

Christian Bourque معاون اجرايي Leger بيان كرد بسياري از ما فكر ميكردیم كه اين شركت هميشه براي ما جزء پنج شركت برتر است يا در بدترين حالت جزء ده شركت برتر.... خوب حالا محبوبیت تيم هورتونز از جايگاه چهارم به ٥٠ام رسيد، به عبارتي از دست دادن ٢٥ امتياز كامل در اين فرآيند.

 Christian Bourque ادامه داد كه وضعيت شركت به علت اعمال حداقل دستمزد تاثير زيادي بر كاهش محبوبيت آن داشته است. به طوری که اخبار حاكي از آن است كه تيم هورتونز در تاريخ يكم ژانويه 2018 در انتاريو، كاهش حداقل دستمزد را اعمال كرد، و پرداختي ها و ساير برنامه هاي جانبي كاركنان را كاهش داد.

در نتيجه، كاركنان و مشتريان تيم هورتونز به خيابان ها ريختند و در اعتراضات خياباني شركت كردند و خواستار تحريم قهوه و زنجيره غذايي تيم هورتونز شدند.

جنگ دستمزد تنها يك قرباني دارد و آن هم ابر شركت ها هستند. اگر فكر ميكنيد فقط تيم هورتونز انتاريو آسيب دیده، اشتباه ميكنيد. در كبك هم ١٧ امتياز از دست دادند.

براساس اين نظرسنجي، ده برند تجاري محبوب در كانادا به ترتيب زير ميباشند:
Google
Shoppers Drugmart
Canadian Tire
Sony
Samsung
Microsoft
Dollarama
Kellogg’s
Campbell’s
Kraft

این مطالعه توسط Leger انجام شد و ٢٨ بخش مختلف، ٢٤١ شركت، را بررسي كرد براي اينكه ببينند كدام برندها محبوبيت بيشتري در بين كانادايي ها دارند.

هر شركت توسط ٢,١٠٠ كانادايي و به صورت آنلاين نظرسنجي شد.

ترجمه نسيم عدلي مقدم

ثبت دیدگاه

Captcha Image