• دلار آمریکا (خرید): 14,100
  • دلار آمریکا (فروش): 14,400
  • دلار کانادا (خرید): 10,800
  • دلار کانادا (فروش): 11,000

به زودی رستوران های تورنتو مسئول تمیز نگه داشتن خیابان ها از ته سیگار می شوند

بعد از این که Mike Layton به موضوع ته سیگار ها روبروی مکان هایی مانند بارها، رستوران ها و دیگر مکان ها اشاره کرد، طرح "تمیز نگه داشتن خیابان ها از ته سیگار" توسط صاحبین این مشاغل کلید خورد.

این موضوع بعد از آب شدن برف ها و دیده شدن ته سیگارها که منجر به ایجاد منظره ای ناخوشایند می شود به چشم می آید.

این طرح درخواست بررسی موضوع ته سیگارها را دارد و در نظر دارد که تا انتهای سه ماهه چهارم سال 2019 قوانین جدید وضع شوند. این تغییر صاحبان مشاغل را ملزم خواهد کرد که چنین زباله هایی را از روبروی محل کارشان جمع آوری کنند.

همچنین این طرح درخواست کرده که تا انتهای سال قوانین جدید نصب و نگهداری از یک سطل زباله برای ته سیگار در روبروی غذاخوری ها و دیگر مکان ها الزامی شود.

از سال 2012 تا کنون طرح های زیادی برای این مسئله مطرح شده اما هیچکدام تبدیل به راه حل نشده اند.

تا زمانی که مشتری ها بیرون از این مکان ها سیگار بکشند این مسئله حل نخواهد شد و باید اقدامات ویژه ای برای حل این موضوع انجام شود.

 
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image