• دلار آمریکا (خرید): 17,000
  • دلار آمریکا (فروش): 17,400
  • دلار کانادا (خرید): 12,500
  • دلار کانادا (فروش): 12,800

فراخوان بیش از 200000 خودروی مزدا در آمریکا و کانادا به علت مشکل برف پاک کن شیشه جلو

مزدا برای بیش از 200000 مزدا 3 در آمریکا و کانادا فراخوان داده است زیرا ممکن است برف پاک کن جلوی آن کار نکند.

این فراخوان برای ماشین های تولید شده بین سالهای 2016 تا 2018 است.

خودروساز ژاپنی علت این اتفاق را پایین رفتن قسمت آهنی که میتواند منجر به چسبیدن تیغه شود تشخیص داده است. این اتفاق میتواند باعث محدود شدن دید راننده شود.

تاکنون هیچگونه تصادف یا جراحتی به علت این مسئله گزارش نشده است.

این فراخوان برای 51000 ماشین در کانادا است.

صاحبان می توانند ماشین را برای بررسی و تعمیر به نمایندگی ها ببرند.

 

ثبت دیدگاه

Captcha Image