• دلار آمریکا (خرید): 23,900
  • دلار آمریکا (فروش): 24,500
  • دلار کانادا (خرید): 19,000
  • دلار کانادا (فروش): 19,850

تیم هورتونز برای گرامیداشت Toronto Maple Leafs تغییراتی در تابلو فروشگاهش ایجاد میکند

تیم هورتونز  (Tim Hortons) حقه هایی در آستینش پنهان کرده است، و با رفتن Toronto Maple Leafs به پلی آف، آن را عملی خواهد کرد.

فروشگاه های سراسر تورنتو با با روشن کردن فقط حروف T و O  حمایتشان را از تیم همشهری نشان خواهند داد.

این کار بسیار دلگرم کننده است.

نه فقط آن بلکه دونات های Boston Cream نیز که همه آنها را میشناسند و دوست دارند هم تحت تاثیر ذات رقابت جویانه پلی آف ها قرار گرفته اند.

به این شیرینی ها هم اکنون Cream Boston می گویند.


 

ثبت دیدگاه

Captcha Image