• دلار آمریکا (خرید): 13,350
  • دلار آمریکا (فروش): 13,700
  • دلار کانادا (خرید): 10,100
  • دلار کانادا (فروش): 10,300

مهاجرت به کانادا از طریق جریان استعدادهای جهانی

انجمن مبتکران کانادا اعلام کرد دولت فدرال و شرکت هایی با رشد بالا از جریان استعدادهای جهانی کانادا (Canada’s Global Talent Stream) بسیار استقبال می کنند.

در سال 2017 جریان استعدادهای جهانی به عنوان زیرمجموعه برنامه کارگران خارجی، و به قصد صدور ویزای سریع برای کارگران خارجی مستعد در رشته هایی نظیر علوم و فناوری اطلاعات، فناوری، مهندسی و ریاضیات شروع به کار کرد.

مطابق این برنامه کارفرمایان برای استخدام ابتدا باید به "(Labour Market Impact Assessment (LMIA" رجوع کنند، در صورتی که ثابت شود هیچ فرد کانادایی برای استخدام در این موقعیت شغلی واجد شرایط نیست، آنگاه ویزای شغلی برای کارگر خارجی طی 10 روز کاری صادر می شود. این برنامه به کارفرمایان اجازه می دهد هرچه سریع تر به نیروی متخصص دسترسی پیدا کنند و رشد کنند.

انجمن علوم و فناوری اطلاعات کانادا اظهار داشت 216,000 موقعیت شغلی در این زمینه تا سال 2021 ایجاد خواهد شد.

طبق گفته های دولت فدرال در بودجه سال 2019، جریان استعدادهای جهانی برای 40,000 کانادایی و افرادی که اقامت دائم دارند تولید اشتغال می کند، و بودجه ای 90 میلیون دلاری برای آموزش و پیشرفت استعدادها دارد.

دولت فدرال برنامه دارد از آغاز سال مالی 2020-2019 طی پنج سال مبلغ 35.2 میلیون دلار، با 7.4 میلیون دلار در سال، از جریان استعدادهای جهانی حمایت کند.
 
ترجمه الهه بیات 
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image