• دلار آمریکا (خرید): 14,100
  • دلار آمریکا (فروش): 14,400
  • دلار کانادا (خرید): 10,800
  • دلار کانادا (فروش): 11,000

اختصاص بودجه 10 میلیون دلاری دولت کانادا برای مهاجران جویای کار

دولت کانادا با هدف حمایت از مهاجران، 10 میلیون دلار به پروژه ها و برنامه های اشتغال زایی ایجاد شده برای کمک به تازه واردین آموزش دیده اختصاص داده است.

از این پول حداکثر 800000 دلار آن به 15 پروژه اختصاص داده می شود که یا برای حمایت از اشتغال زایی برای تازه واردین ماهر و یا تسهیل فرآیند شناخت اعتبارنامه خارجی میباشد.

در خبری که توسط (Employment and Social Development Canada (ESDC کمیته اشتغال و توسعه اجتماعی کانادا منتشر شد، آمده است که دولت به دنبال همکاری از طریق سهامدارانی است که موانع خاصی را برای ورود تازه واردین ماهر به بازار کار کانادا در نظر می گیرند.

Patty Hajdu، وزیر کار کانادا، در نشست خبری ابراز کرد: "کمک به تازه واردین برای دریافت مجوزها و اعتبارنامه های خارجی شان، باعث میشود تا سریعتر به بازارکار کانادا ملحق شوند."
وی در ادامه بیان کرد "از طریق این دعوت به همکاری، ​​به تازه واردین فرصتی برای موفقیت در کانادا میدهیم."

ESDC بیان کرد که فراخوان همکاری برای سهامداران واجد شرایط برای شناسایی اعتبارنامه خارجی و ادغام افراد تازه وارد ماهر در بازار کار، از جمله سازمان های نظارتی، انجمن های حرفه ای و اتحادیه ها، در دسترس است.

Foreign Credential Recognition (FCR) Program با ایالت های کانادا و ذینفعان مانند سازمان های غیرانتفاعی، سازمان های نظارتی، و کارفرمایان کار می کند تا برنامه های طراحی شده برای تسهیل ارزیابی و به رسمیت شناختن مدارک حرفه ای مهاجران انجام شود بنابراین مهاجران ماهر می توانند مشاغل مناسبی پیدا کنند و سریعتر وارد بازار کار شوند.

ترجمه نسیم عدلی مقدم  

ثبت دیدگاه

Captcha Image