• دلار آمریکا (خرید): 23,900
  • دلار آمریکا (فروش): 24,500
  • دلار کانادا (خرید): 19,000
  • دلار کانادا (فروش): 19,850

​3500 نفر در دوره جدید اکسپرس اینتری میتوانند اقامت دائم دریافت کنند

در دوره جدید اکسپرس اینتری که در 20 فوریه انجام شد، 3500 نفر دعوت نامه برای دریافت اقامت دائم کانادا دریافت کردند.

از اول سال 2019 تا کنون 14500 دعوت نامه از طریق این سیستم ارسال شده است. این عدد بیشترین مقدار از ابتدای شروع این سیستم از سال 2015 بوده است.

14500 دعوت نامه ارسال شده افزایش 70 درصدی نسبت به زمان مشابه در سال 2018 را نشان میدهد.کمترین امتیاز لازم برای این دوره 457 بوده است که افزایش 19 امتیازی نسبت به دوره قبل که در 30 ژانویه انجام شد داشته است.

ایجاد فاصله زمانی بیشتر بین دوره ها باعث میشود حداقل امتیاز مورد نیاز بیشتر شود.

در مقابل دوره 30 ژانویه یک هفته بعد از دوره قبلی انجام شد، که باعث شد امتیاز لازم به 438 کاهش یابد.زمان در نظر گرفته شده برای دوره 20 فوریه، 6 دسامبر 2018 ساعت 12:38:11 ثانیه بود. این به این معنی است که تمام افرادی که امتیاز 457 یا بیشتر از آن داشتند و تا قبل از این زمان ثبت نام کرده بودند، دعوت نامه دریافت کردند.

 
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image