• دلار آمریکا (خرید): 11,910
 • دلار آمریکا (فروش): 12,150
 • دلار کانادا (خرید): 9,150
 • دلار کانادا (فروش): 9,400

رکورد پنج ساله ارسال دعوتنامه اکسپرس اینتری کانادا در ماه ژانویه شکسته شد

سازمان مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا در اولین ماه سال 2019 در مجموع 11150 دعوت نامه اکسپرس اینتری برای اقامت دائم کانادا ارسال کرده است.

در آخرین دوره که در 30 ژانویه رخ داد، این سازمان 3350 دعوت نامه ارسال کرد. که امتیاز 438 در این دوره وجود داشت.

در این دوره، سازمان از قانون tie-break (افرادی که زودتر ثبت نام کردند در اولویت هستند) استفاده کرد. زمان مد نظر گرفته شده 26 آوریل 2018 بود. این به این معنی است که تمام کسانی که امتیاز 438 یا بیشتر داشتند و تا قبل از تاریخ مشخص شده در سیستم اکسپرس اینتری ثبت نام کرده بودند دعوت نامه دریافت کردند.

امتیاز دهی در این سیستم بر اساس سن، تحصیلات، سابقه کار و توانایی های زبانی است.

نکاتی راجع به اکسپرس اینتری از 1 ژانویه 2015 تا 30 ژانویه 2019
 •  تاریخ شروع: 1 ژانویه 2015
 •  اولین دوره انتخاب: 31 ژانویه 2015
 • آخرین دوره انتخاب: 30 ژانویه 2019
 •  کمترین نمره CRS مورد نیاز برای انتخاب (Federal Skilled Trades Class (FSTC):  صد و نودو نه (بیست وشش می 2017)
 •  کمترین نمره CRS مورد نیاز برای انتخاب  (ederal Skilled Worker Class (FSWC): چهارصدو سیزده (سی و یک می 2017)
 • کمترین نمره CRS مورد نیاز برای انتخاب (Canadian Experience Class (CEC): چهارصدو سیزده (سی و یک می 2017)
 •  بیشترین تعداد دعوت نامه ارسال شده در یک دوره: 3923 (12 آوریل 2017)
 •  کمترین تعداد دعوت نامه ارسال شده در یک دوره: 143 (26 می 2017. این دوره فقط شامل افرادی بود که provincial nomination داشتند)
 •  بیشترین کاهش در امتیاز CRS مورد نیاز در دو دوره متوالی: 273 (از 22 می 2017 تا 12 ژوئن 2015)
 •  کمترین کاهش در امتیاز CRS مورد نیاز در دو دوره متوالی: 0 (از 22 می 2015 تا 12 ژوئن 2015)
 •  بیشترین فاصله میان دو دوره متوالی: 35 روز ( از 17 آوریل 2015 تا 22 می 2015)
 • کمترین فاصله میان دو دوره متوالی: 5 روز ( از 26 می تا 31 می 2017)
 •  مجموع ITA های صادر شده در سال 2015: 31063
 • مجموع ITA های صادر شده در سال 2016: 33782
 •  مجموع ITA های صادر شده در سال 2017: 86023
 •  مجموع ITA های صادر شده در سال 2018: 89800
 •  مجموع ITA های صادر شده در سال 2019 (تا به الان): 11150
 •  مجموع ITA های صادر شده از زمان شروع سیستم: 251848
          
 
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image