• دلار آمریکا (خرید): 23,900
  • دلار آمریکا (فروش): 24,500
  • دلار کانادا (خرید): 19,000
  • دلار کانادا (فروش): 19,850

​کبک منفورترین ایالت کانادا شناخته شد

در حالی که کل کانادا کشوری زیبا می باشد، ولی دروغ است اگر بگویید همه مناطق کانادا را به طور یکسان دوست دارید. و به همین ترتیب حتما ایالتی نیز هست که کمترین علاقه را به آن داشته باشید. مطالعات جدیدی که توسط موسسه Angus Reid انجام شده است، جواب این سوال را آشکار میکند.

این تحقیق نشان می دهد در کدام ایالت ها مردم خونگرم تر هستند. طبق یافته ها هرچه به سمت شرق پیش می رویم، مردم از هم دورتر می شوند. یک نکته مشترک بین همه مردم در ایالت های مختلف وجود دارد: همه از کبک متنفر اند.

در این مطالعه مشخص شد 77% مردم ایالت آلبرتا به همسایه خود یعنی ساسکچوان احساس نزدیکی می کنند. 62% مردم ساسکچوان نیز همین احساس را در مورد مانیتوبا دارند. هنگامی که بحث ایالت های متحد پیش می آید، دو ایالت تنها می شوند: بریتیش کلمبیا و کبک.

هنگامی که از مردم بریتیش کلمبیا پرسیده شد مردم کدام ایالت به آنان نزدیک تر و خونگرم تر هستند، قریب به اتفاق مردم جواب دادند "هیچکدام". همچنین تنها 19% از مردم ایالت های دیگر، ساکنین بریتیش کلمبیا را خونگرم  می دانستند.

احتمالا الان با خود فکر میکنید از این بدتر نمی شود. خب، نتایج تحقیقات نشان می دهد اکثر مردم کانادا ایالت شرقی خود، کبک، را بسیار غیردوستانه می دانند.

81% مردم آلبرتا اظهار داشتند به کبک احساس نزدیکی نمی کنند. نکته قابل توجه این است که 51% ساکنین کبک نیز همین احساس را در مورد ساکنین آلبرتا دارند. در این نظرسنجی 74% مردم ساسکچوان نیز با آلبرتا موافق بوند.

ترجمه الهه بیات
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image