• دلار آمریکا (خرید): 11,910
 • دلار آمریکا (فروش): 12,150
 • دلار کانادا (خرید): 9,150
 • دلار کانادا (فروش): 9,400

اعمال قوانین جدید رانندگی در کانادا در سال 2019

از ابتدای ماه ژانویه 2019 قوانین جدیدی برای رانندگان در انتاریو اعمال شد که نقض آنها جرایمی در بر خواهد داشت.

جریمه ها به صورت زیر میباشد:
 • همراه نداشتن گواهینامه رانندگی: 250 دلار
 • اعلام نکردن تغییر آدرس جدید به وزارت حمل ونقل (MTO) تا 6 روز: 230 دلار
 • همراه نداشتن کارت بیمه تصادفات: 5000 دلار جریمه و گواهینامه رانندگی 5 سال به حالت تعلیق درمی آید
 • عبور از چراغ قرمز: 900 دلار
 • عبور از دو خط زرد (خط ممتد): 500 دلار
 • گردش به چپ و راست در مواقعی که گردش ممنوع است: 350 دلار
 • سرعت بالا (از 1 تا 15 کیلومتر): 250 دلار
 • سرعت بالا (از 16-25 کیلومتر): 450 دلار
 • حرکت با سرعت پایین: 399 دلار
 • عدم توقف کامل مقابل علامت ایست: 270 دلار
 • سبقت از اتوبوس مدرسه زمانی که چراغ چشمک زن است: 885 دلار
 • استفاده از تلفن همراه در هنگام رانندگی، ارسال و دریافت پیامک توسط تلفن همراه و یا هر گونه کاربرد دیگری با این دستگاه در حین رانندگی، (بار اول): 1000 دلار و علاوه بر آن گواهینامه راننده به مدت 3 سال به حالت تعلیق درمی آید
 • پارک کردن در ایستگاه اتوبوس : 900 دلار
 • روشن نکردن چراغهای جلو (30 دقیقه) قبل از تاریکی: 200 دلار
 • بیش از حد تیره بودن شیشه های ماشین: 199 دلار
 • نبستن کمربند ایمنی: 200 دلار
 • نبستن کمربند ایمنی بچه ها و یا پیروی نکردن از قانون ترافیک بزرگراه: 599 دلار
این قوانین در جهت ایمنی بیشتر جاده ها میباشد.

ترجمه نسیم عدلی مقدم

 

ثبت دیدگاه

Captcha Image