• دلار آمریکا (خرید): 13,350
  • دلار آمریکا (فروش): 13,700
  • دلار کانادا (خرید): 10,100
  • دلار کانادا (فروش): 10,300

فروشگاه والمارت تورنتو، اولین فروشگاه کانادایی که طی یک دهه تعطیل خواهد شد

یکی از 20 شعبه والمارت تورنتو تعطیل میشود.

Scarborough’s Cedarbrae نزدیک تقاطع خیابان Lawrence شرقی و Markham Road، در 31 ژانویه والمارت خود را از دست خواهد داد.

مطابق سخنگوی والمارت، بسته شدن این شعبه بر هیچ یک از مشاغل مرتبط تاثیر نخواهد گذاشت.

Anika Malik مسئول والمارت در کانادا گفت "به تمام افراد مشغول در این شعبه جایگاه هایی برابر در خانوده والمارت پیشنهاد خواهد شد. این تصمیم به علت عملکرد این گروه عالی که با کار سخت و تعهدشان از ما و مشتریانمان حمایت کرده اند نمی باشد." بلکه او از این اتفاق را به عنوان موقعیتی برای بررسی نحوه خدمت رسانی این فروشگاه به مشتریان در Scarborough یاد کرد. در بررسی برای شعبه جدید تمرکز مغازه ها و سن ساختمان ها از جمله مواردی است که مدنظر خواهد بود.

او گفت "ما امیدوارم هستیم تا آخر سال خدمت رسانی به مشتریانمان در این منطقه را دوباره آغاز کنیم."

از آخرین تعطیلی یک شعبه والمارت در کانادا بیش از یک دهه میگذرد.

 
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image