• دلار آمریکا (خرید): 13,350
  • دلار آمریکا (فروش): 13,700
  • دلار کانادا (خرید): 10,100
  • دلار کانادا (فروش): 10,300

شمار کثیری از آمریکایی ها خواهان ترک کشور و مهاجرت به کانادا هستند

پس از گذشت دو سال از انتخاب دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور، طبق نظرسنجی جهانی Gallup، شمار کثیری از شهروندان آمریکایی همچنان خواستار ترک کشور و مهاجرت به کانادا می باشند.

با وجود تمایل 11 درصدی آمریکاییان به مهاجرت طی ریاست جمهوری جورج بوش  و 10 درصد در دولت باراک اوباما ، این تعداد در دولت ترامپ، از زمان دولت اوباما، 60٪ افزایش داشته که اکثرا نیز شمال مقتدر و آزاد را به عنوان مقصد فرار برگزیده اند.
 
در سال 2018، از هر چهار آمریکایی خواستار مهاجرت بیش از یک نفر (26 درصد) کانادا را مقصد مورد نظر خود برگزیده اند که تعداد آنان از سال 2016 تا کنون حدود 12 درصد افزایش یافته است.

با این حال بنا بر گفته Gallup: "درصد تمایل مردم به مهاجرت عموما از درصد عمل به آن بیشتر بوده - به عنوان مثال، مهاجرت این افراد به کانادا  در واقع بعید به نظر می رسد. در حقیقت، طبق آمار کانادا تعداد آمریکایی های مهاجر در کانادا از زمان انتخاب  ترامپ تنها درصد کمی افزایش داشته است. و مهاجران واقعی نیز به احتمال زیاد تنها با هدف پیوستن به صنعت فن آوری پر رونق کانادا به این کار تن می دهند."

نتیجه جستجوها نشان می دهد که به هنگام جستجوی شغل در بازارهای خارجی، حدود 12 درصد انتخابات مربوط به مشاغل کانادایی می باشد.

با وجود این که Gallup از مردم در مورد تمایلات سیاسی آنان سوال نمی کند، اما اخیرا مشاهده گشته که اکثر آمریکایی های خواستار مهاجرت، افراد دموکرات یا افرادی هستند که از عملکرد شغلی ترامپ ناراضی اند، شامل: زنان، جوانان آمریکایی و افراد کم درآمد."طی دو سال اول حکومت ترامپ، از هر پنج زن آمریکایی، یک نفر (20٪) در صورت امکان خواهان مهاجرت بوده، که بنا بر اظهارت Gallup، دو برابر میانگین این تعداد در دوران اوباما (10٪) یا دولت بوش (11٪) و تقریبا دو برابر میانگین مردان (13٪) در دولت ترامپ می باشد.

همچنین، 30 درصد افراد زیر 30 سال آمریکایی نیز خواستار مهاجرت بوده که بنا بر اظهارات Gallup، بیش از هر چیز دیگر، "خود ترامپ انگیزه اصلی آن بوده و تجزیه و تحلیل رگرسیون نیز نشان می دهد که صرف نظر از تفاوت های جنسیتی، سنی و درآمدی - چنانچه آمریکایی ها از تعهدات شغلی ترامپ به عنوان رئیس جمهور رضایت نداشته باشند، بیش تر به ترک کشور تمایل خواهند داشت. "
 
ترجمه نفیسه حسینی
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image