• دلار آمریکا (خرید): 13,350
  • دلار آمریکا (فروش): 13,700
  • دلار کانادا (خرید): 10,100
  • دلار کانادا (فروش): 10,300

پذیرش بیش از 1 میلیون مهاجر طی سه سال آتی در کانادا

آیا به دنبال کار و سکونت در کانادا هستید؟ با اطلاعیه ای از سوی دولت کانادا مبنی بر پذیرش بیش از 1 میلیون مهاجر طی سه سال آتی این رویا به واقعیت تبدیل می شود.

Ahmed Hussen، وزیر امور مهاجرتی کشور کانادا در رابطه با برنامه مهاجرت این دولت از پذیرش 1,080,000 شهروند دائمی در سال های 2019 الی 2021 خبر داد.

مهاجران و فرزندانشان سهم بی حد و اندازه ای در کشور کانادا دارند و دستاوردهای آتی ما بسته به این امر است که اطمینان حاصل شود آنها مورد حمایت و پشتیبانی این دولت قرار گیرند.

Government of Canada

بر اساس شواهد آماری این گزارش، از هر 5 نفر که ساکن کانادا هستند 1 نفرشان در خارج از این کشور متولد شده است و این در حالی است که بیشتر از 6 میلیون مهاجر جدید از سال 1990 تابه حال وارد خاک کانادا شده‌اند.

پیر شدن جمعیت
در راستای مقابله با چالش پیر شدن جمعیت، مسئله مهاجرت و مهاجرپذیری به عنوان شالوده ای برای توانمندسازی هر چه بیشتر وضعیت اقتصادی کانادا در نظر گرفته شده است. پیش بینی می شود تا سال 2036 تعداد کارگران به بازنشستگان 2 به 1 برسد در حالی که این نسبت در سال 2012، با نسبت 4.2 به 1 براورد شده بود.

حدود نیمی از مهاجران (48 درصد) برای سال 2021 از پوشش های اقتصادی برخوردار خواهند شد تا کمبود مهارت ها در بازار کار تامین شود.
 
با ادامه روند پیر شدن جمعیت و کاهش زاد و ولد، مهاجرت نقش مهمی در رشد مستمر جمعیت کانادا و همچنین گسترش نیروی کار این کشور ایفا می‌کند. با رشد سطح مهاجرت به‌ ویژه در بخش اقتصادی می توانیم انسجام نیروی کار را حفظ کنیم و در نهایت از رشد اقتصادی جهت پیشرفت کشور حمایت می شود.

گزارش جهانی World Economic Forum’s Global Competitiveness Report 2018، کانادا را در رتبه 12 فهرست قرار داده است که در این میان ثبات اقتصادی کشور کانادا با امتیاز عالی 100، در رأس کشورهایی قرار گرفته است که دارای بیشترین تنوع نژادی در نیروی کارشان هستند.

برنامه کشور در بخش پذیرش مهاجر برای سال‌های 2019 الی 2021 شامل میزان گسترده‌ ای از پناهندگان و افراد تبعید شده خواهد بود به طوری که از حداقل 43,000 نفر در سال 2019 به حداکثر 64,500 نفر در سال 2021 خواهد رسید.

کانادا به دلیل پرداخت به سیاست‌های مهاجرتی یک پیشروی جهانی در امر مهاجرت‌پذیری به شمار می‌رود به طوری که Filippo Grandi، مامور عالی رتبه سازمان ملل در امور مهاجرت، کانادا را جهت جایگاه دادن به مردم آواره مورد تحسین قرار داده است.

تعهد جدید کانادا در این رابطه در مقایسه با تعداد افرادی که نیاز به سکنای مجدد دارند صرفا یک قطره از اقیانوس محسوب می‌شود. طبق اطلاعات آماری مجموع افرادی که به اجبار از کشور خود رانده شده اند و آواره هستند 5/68 میلیون نفر در سال 2017 بوده و این در حالی است که تعداد پناهندگان نیازمند به اسکان مجدد در پایان سال2017 به 1/19 میلیون نفر رسید.

ترجمه لیلا لطفی سیاهمزگی
 

ثبت دیدگاه

Captcha Image