• دلار آمریکا (خرید): 20,300
  • دلار آمریکا (فروش): 20,800
  • دلار کانادا (خرید): 15,500
  • دلار کانادا (فروش): 15,900

جنگ ۳۰ میلیون دلاری بین Value Village و سازمان مالیات کانادا

سازمان مالیات کانادا (CRA) و فروشگاه Value Village، بر سر مالیاتی که مالک فروشگاه پس از گذشت شش سال از واگذاری سهام خصوصی خود موظف به پرداخت آن می باشد، دچار اختلاف گشته اند.

Canada Inc، فروشگاه زنجیره ای آمریکایی، در ماه اگوست از دادگاه مالیاتی کانادا (Tax Court of Canada) در این باره درخواست تجدید نظر کرده و اظهار داشته است که در ارزیابی مجدد 2017، CRA مالیاتی بالغ بر 30.45 میلیون دلار پیرو عدم شمول فروشگاه در لیست خرده فروشان مشمول کسری یا معاف از مالیات سال 2012، یعنی سالی که شرکت Savers Inc و فروشگاه اصلی Value Village، بر گسترش فروشگاه از طریق واگذاری سهام به جای بدهی توافق داشته اند، برای فروشگاه در نظر گرفته است.

اسناد دادگاه نشانگر پیچیدگی معامله مذکور در سال 2012 بوده که در برگیرنده چندین شرکت  و قرض صدها میلیون دلاری فروشگاه می باشد.

در پاسخ به تقاضای تجدید نظر فروشگاه، دادگاه فدرال اعلام داشته است که معاملات دیگری نیز توسط این فروشگاه انجام گشته که مستقیما یا غیر مستقیما بر مالیات آن تاثیر داشته و اجتناب از پرداخت مالیات تعیین شده ممکن نبوده و بنابراین درخواست تجدید نظر از سوی دادگاه مردود اعلام می گردد. بنا بر این گزارش، به جای انتقال مستقیم سهام نهادهای قدیم فروشگاه به نهاد جدید، ابتدا سهام به U.S. LP منتقل شده و سپس طی دو سفته به مبلغ 1.051 میلیارد دلار به نهاد جدید فروخته شده است، که بنا بر رای دادگاه نقض قوانین مالیات بر درآمد خوانده شده و متمهم موظف به پرداخت مالیات می باشد.  

Value Village در درخواست تجدید نظر خود، همچنین اظهار داشت که CRA نیز جهت عدم بازپرداخت مازاد مالیات خود، سهام 406 میلیون دلاری خود را به هیچ کاهش داده و خواستار بررسی مجدد این موضوع گشته است.

اسناد مالیاتی دادگاه بیانگر این است که سهام "Value Village Canada" غیرمستقیما متعلق به شرکتی دولتی در واشنگتن به نام S-Evergreen بوده که فروشگاه در این باره مدعی گشته که مالکیت کل Value Village، متعلق به دو شرکت خصوصی و دو مدیریت می باشد.

تاکنون ادعای هیچ یک از طرفین در دادگاه ثابت نگشته و سخنگوی اداره مالیات کانادا اظهار داشته است که پیش از برگزاری دادگاه و به موجب مقررات مبنی بر محرمانه بودن اطلاعات، قادر به ارائه جزئیات بیشتر در رابطه با این پرونده نمی باشد.

ترجمه نفیسه حسینی

ثبت دیدگاه

Captcha Image