• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

سه رویدادِ «سَماک» در آستانهٔ یادروزِ حافظ

گروه علمی‌آموزشی «سَماک» افتخار دارد با حمایت نهادهای فرهنگی و علمی گوناگون، برگزاری سلسله‌نشست‌‌های ادبی «حافظان صلح» را دنبال کند که حسن آغاز این مجموعه با گلگشتی در شعر و اندیشهٔ حافظ خواهد بود.

نام نخستین رویداد از این سلسه‌نشست‌ها «حافظ، شاعر صلح» است و در سه روز برگزار خواهد شد:
  • آدینه ۱۲ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۷ تا ۱۹ در نوروززمین؛
  • شنبه ۱۳ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶ تا ۱۸ در نوروززمین؛
  • یکشنبه ۱۴ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶ تا ۱۸:۳۰ در دانشگاه کنکردیا
Room EV3.309, on the third floor of the EV building, located at 1515 Saint Catherine west, right at the corner of Guy

موضوع سه نشستِ این سه روز نیز به‌ترتیب چنین است:

- نگاه کاربردی به حافظ؛
- بازی با حافظ و آموزش زبان (کودکان و نوجوانان)؛
- هم‌اندیشیِ ادبی: حافظ، شاعر صلح.

که مجری دوبرنامهٔ نخست مجموعهٔ «سَماک» خواهد بود و زحمت اصلی سومین برنامه بر دوش عزیزان «انجمن ادبی ایرانیان مونتریال» (فاضل) خواهد بود.
[استاد بهروز رضوی ما را در روز اول و سوم مهمان صدای جادوییشان می‌کنند]
.......
همچنین شایان ذکر است سه رویدادهای بعدیِ این سلسله عبارت‌اند از:

۲. شاهنامه، درس‌نامهٔ صلح: اسفند۱۳۹۷/مارس۲۰۱۸
۳. سعدی، زبان صلح: فروردین۱۳۹۸/آوریل۲۰۱۸
۴. شیراز، شهر صلح: اردیبهشت۱۳۹۸/می۲۰۱۹

این نشست‌ها با مشارکت و حمایت گروهی از نهادهای فرهنگی ایرانی و کانادایی برگزار خواهد شد:
ویراستاران، انجمن ویرایش و درست‌نویسی، این‌پارسی، انجمن مطالعات ایرانی صلح، نوروززمین، انجمن ادبی ایرانیان مونتریال، انجمن قلمرو ادب اتاوا، هفته‌نامهٔ هفته.
 
محل برگزاری Montréal 1650 Boulevard de Maisonneuve O Montréal, QC H3H 1J7, Canada
وب سایت رویداد http://samaak.ca/news/hafez/
پیج فیسبوک https://www.facebook.com/events/2135561636657519/

ثبت دیدگاه

Captcha Image