کنسرت ابی در تورنتو

با توجه به استقبال بی نظیر تورنتویی ها از کنسرت های ابی، این برنامه برای بار سوم تمدید شد.
آقای صدا 10 فوریه ساعت 20:30 در سالن مجلل Sony Centre for the Performing Arts تورنتو به روی صحنه می رود.
محل برگزاری تورنتو Sony Centre for the Performing Arts 1 Front Street East, Toronto, Ontario M5E 1B2
قیمت بلیت CA $60-$210

ثبت دیدگاه

Captcha Image