• دلار آمریکا (خرید): 24,750
  • دلار آمریکا (فروش): 25,250
  • دلار کانادا (خرید): 20,000
  • دلار کانادا (فروش): 20,400

آرش: از بهرام بیضایی

تیرگان 2017

آرش ( بهرام بیضایی، کارگردان سهیل پارسا)
Date and Time:

1st show: Friday, 28 July 2017 – 08:00 PM

2nd show: Saturday, 29 Jul 2017 – 08:00 PM

3rd show: Sunday, 30 Jul 2017 – 06:00 PM

Location: Harbourfront Centre – Harbourfront Centre Theatre

—————————————————————————

Ticket range: $35-$45

They can be purchased:
محل برگزاری تورنتو Harbourfront Centre235 Queens Quay W,M5J 2G8

ثبت دیدگاه

Captcha Image