• دلار آمریکا (خرید): 24,700
  • دلار آمریکا (فروش): 25,300
  • دلار کانادا (خرید): 20,200
  • دلار کانادا (فروش): 20,700

نمایش رایگان فیلم فروشنده روز جمعه 26


فیلم ایرانی فروشنده روز جمعه 26 می در میدان مل لست من نورت یورک به نمایش درخواهد آمد. در این رویداد اعلی احساسی عضو پارلمان نیز حضور خواهد داشت.
 
برنامه نمایش بطور تقریبی ساعت 8:45 شروع خواهد گردید.
 
FREE OUTDOOR FILM SCREENING -THE SALESMAN
 
Mel Lastman Square
 
May 26, 2017, 8:45 pm
محل برگزاری تورنتو Address: 5100 Yonge St, North York, ON M2N 5V7
قیمت بلیت رایگان

ثبت دیدگاه

Captcha Image